Vad Är Forex Pips?

På denna sida

När man börjar handla med valuta på forexmarknaden träffar man på många termer som kan verka främmande. En av de termer som du kommer att stöta på ofta är ”pip”. Att förstå vad en pip är och hur den fungerar är avgörande för att bli framgångsrik inom forex trading. 

Vad är en pip?

Sponsrade mäklare med forexhandel

En pip är den minsta prisskillnaden som ett valutapar kan ha på forexmarknaden.

Exempel: Om priset på EUR/USD flyttar från 1.1050 till 1.1051, har det rört sig en pip.

En pip är den fjärde decimalplatsen i de flesta valutapar, men det finns vissa undantag, varav det viktigaste är valutapar som involverar den japanska yenen (JPY) – där är en pip är den andra decimalplatsen.

För valutapar där en pip är den fjärde decimalplatsen är en pip det samma som 1/10 000.

Exempel: För valutaparet USD/CAD är en pip $0.0001 det vill säga en tiotusendels dollar.

För ett valutapar där en pip är den andra decimalplatsen är en pip det samma som 1/100.

Exempel: För valutaparet EUR/JPY är en pip en hundradel. Om växelkursen till exempel är 125.61 är en pip 1/100 delat på 125,61 = 1,2561. (Kan även skrivas som 0,01 x 125,61 = 1,2561.) Om du handlar med en post på €100 000 är värdet på en pip då €1256,1

Värdet av en pip

Värdet av en pip varierar beroende på valutaparet du handlar med. Hur stor vinst eller förlust en pips rörelse innebär för din investering beror också på mängden pengar du investerat.

För att bestämma värdet av en pip för ett specifikt valutapar används följande formel:

Pipvärde = (Pip i decimaler × Handelsvolym) / Marknadspris

Hur använder man pips I forexhandeln?

Pips används för att mäta vinster och förluster i forexhandeln och för att uttrycka spridningen mellan bud- och säljpriset för ett valutapar.

Exempel: Om budpriset för EUR/USD är 1.1050 och säljpriset är 1.1051 är spreaden 1 pip.

Om du köper EUR/USD till 1.1050 och säljer det vid 1.1060, gjorde du en vinst på 10 pips. Om du handlade med 1 standardparti (100 000 enheter) skulle din vinst vara 100 USD (0.0010 × 100 000). 

Pips används också för att beräkna risk och belöningsförhållanden, vilket är en viktig del av alla handelsstrategier’.

Exempel: Om du bestämmer dig för att placera ett stoppförlust på 20 pips och ett tagvinst på 40 pips för en handel, skulle din risk och belöningsförhållande vara 1:2.

Fractural pips (fraktionspips)

Framväxten av digitala handelsplattformen på internet har inneburit stora förändringar för handeln med valutor, och en av de förändringarna är att det numera finns mäklare och handelsplattser online som inte bara visar valutakurser enligt den klassiska modellen (där en pip är minsta möjliga rörelse och det minsta handlaren har att bry sig om) utan vissar ytterligare information – så kallade fractural pips.

Fractural pips kan till exempel skrivas ut med ett extra litet typsnitt i slutet av valutakursen, eller som den femte decimalen (i de flesta valutapar) eller som den tredje decimalen (för par där en pip är den andra decimalen). Då rör det sig alltså om en tiondel (1/10) av en pip. Vissa handlare kallar en tiondels pip för en ”pipette”.

Exempel:

Växelkursen har ändrat sig från EUR/CHF 1.07384 till EUR/CHF 1.07382. Om mäklaren följde den traditionella modellen skulle det se ut som att inget ändrats – kursen vid de två olika tidpunkterna skulle vara EUR/CHF 1.0738. Eftersom mäklaren här har valt att skriva ut även den femte decimalen får handlarna ytterligare information om kursen och kan se att en liten rörelse nedåt faktiskt skett. Rörelsen motsvarar 2 stycken tiondels pips. På en handelspost om €100 000 motsvarar det €2.

Sammanfattning

Att förstå vad en pip är och hur den används är avgörande för framgång inom forex trading. Genom att mäta vinster och förluster i pips, kan handlare tydligt identifiera hur mycket de riskerar och hur mycket de kan tjäna från varje handel. 

Kom ihåg att forex trading innebär en hög risk och att det är möjligt att förlora hela din initiala investering. Därför är det viktigt att handla med en väl genomtänkt strategi och att endast riskera pengar som du har råd att förlora.

Artikeln uppdaterades senast: maj 23, 2024