Aktier

På denna sida

aktierAktier är de första finansiella instrument som många tänker på när de hör termen day trading. Aktier är dock långt ifrån det enda instrument day traders kan handla med och ofta inte heller det bästa instrumentet. Faktum är att bara ett mindre antal av alla aktier är lämpliga för day trading. Andra kan vara mycket bra investeringar men olämpliga för day trading av olika skäl. Detta beror på att en day trader letar efter helt andra saker i en aktie än vad en investerar gör.

aktiebrevAktier – en day traders bästa vän

När du som day trader letar efter aktier att handla i så är inte aktiens potential, framtidsutsikter eller underliggande värde intressant. Detta är mer relevant vid mer långsiktiga investeringar. För dig som day trader är det enda viktiga dagens eller veckans trend. Du bryr dig inte om hur aktien går långsiktigt utan det viktiga för dig är att kunna förutsäga hur aktien kommer röra sig mycket kortsiktigt och hur du kan agera för att tjäna pengar på detta. Detta innebär att det inte finns några dåliga aktier om du är day trader. Det är irrelevant om aktien kanske kommer gå i konkurs om en vecka så länge du kan tjäna pengar på den och komma ur den idag. Att det inte finns några dåliga aktier när man är day trader innebär dock inte att det inte finns olämpliga aktier att trada i. Det finns massor. Det är som tidigare nämnt endast en mindre del av alla aktier som är lämpliga att använda för day trading.

Anpassa din roll som day trader

Som Day Trader måste du själv lära dig att identifiera de aktier som är lämpliga för dig att handla med. Olika aktier kan vara olika lämpliga för olika handlare. Hur bra en aktie passar just dig beror på din trading profil och saker såsom riskvillighet, transaktionsstorlek, kunskap om aktien, avkastningskrav mm.

Viktiga faktorer när du avgör om en aktie är lämplig för dig att handla i inkluderar:

  • Likviditet:

    Som Day trader vill du snabbt kunna köpa och sälja aktier. Du vill inte att det någonsin skall vara svårt att köpa eller sälja det antal aktier du handlar med på marknaden. Om aktien inte har tillräcklig likviditet så riskerar du bli sittande i en aktie. Detta gör det omöjligt att dra nytta av de ofta relativt små kursrörelser från vilka en day trader tjänar sina pengar. Hur stor likviditet som krävs beror på hur stort kapital du handlar med. Om du handlar för mycket pengar så är det bara de absolut mest likvida aktierna på Large Cap som är lämpliga för dig att handla i. Om du däremot day tradar för mindre summor så kan det också vara möjligt att hitta lämpliga aktier på mindre listor. Det viktiga är att det alltid finns nog med likviditet för att snabbt kunna köpa och sälja aktier i enlighet med din budget.

  • volatilitetVolatilitet:

    Det räcker inte att en aktie har hög likviditet. Aktien måste även vara relativt volatil för att den skall vara lämplig att handla i som day trader. Du tjänar dina pengar på att förutser rörelser i marknaden så om en aktie inte rör sig lite är det svårt att tjäna pengar i den.

  • Förutsägbarhet:

    Det måste vara möjligt att förutse rörelserna i aktier. Handeln i aktier kan ibland bli mycket irrationell och när så är fallet kan det vara mycket svårt att förutsäga dess rörelser vilket ökar risken med att handla med den. Vi rekommenderar därför att man avstår att handla i aktier till den har stabiliserats för att undvika att ta alltför stora risker. Som Day trader måste du alltid agera professionellt och undvika alltför stora risker och spekulationer.