Halal trading

På denna sida

En betydande del av världens befolkning är muslimer och frågan om hur spekulationshandel passar in i islamsk lag aktualiseras ofta.

I denna guide kommer vi att ta en titt på flera synpunkter och källor för att svara på om spekulationshandel, och då särskilt daytrading, är halal eller haram. Vi kommer att granska forex, aktier och vissa andra instrument och försöka erbjuda vägledning om hur ens handel kan hållas halal.

Viktigt: Denna webbplats inte är en religiös auktoritet. Om du vill vara säker på att dina handelsaktiviteter är halal rekommenderar vi att du rådgör med en religiös auktoritet som kan ge specifika råd för din individuella situation.

Är daytrading halal eller haram?

Sponsrade mäklare med islamiska konton

Islamiska principer styr många aspekter av en muslims liv, från sociala till ekonomiska frågor. Allt detta beskrivs i koranen och av sharialagen, som bokstavligen betyder ’vägen att följa’. När det gäller daytrading kan dock svartvita linjer snabbt bli gråa och det kan vara svårt att reda ut vad som egentligen gäller.

En av de största orospunkterna rör riskdelningselementet. Detta är en aspekt som regleras genom principer som till exempel bai’ al ’inah (försäljning och återköpsavtal), bai salam (förskottsbetalning), mudarabah (vinstutdelning), bai’ muajjal (kreditförsäljning), bai’ bithaman ajil (försäljning med uppskjuten betalning), murabahah och musawamah.

Det kommer förmodligen alltid att finnas en splittring i åsikter om huruvida daytrading är halal eller haram. Det bör också noteras att trots grundlig forskning i många källor försöker denna sida inte erbjuda religiösa råd. Istället syftar den till att sammanställa åsikter och analyser och presentera dem i ett lättförståeligt, översiktligt format.

Det finns många praktiserande muslimer som anser att daytrading kan vara halal så länge man vidtar rätt åtgärder för att hålla den halal. Exempel på viktiga punkter är att välja mäklare och kontotyp med omsorg och utvärdera sina handelsbeslut med tanke på halal-parametrar.

Är köp av aktier halal eller haram?

Det är allmänt accepterat att köp av aktier inte är haram. Detta beror på att du helt enkelt äger en andel i ett företag. Du måste dock vara säker på att företaget i fråga inte handlar på ett icke-islamiskt sätt. Företag som Guinness (alkohol) och Ladbrokes (hasardspel), till exempel, anses av många vara otillåtna investeringar för en rättrogen muslim.

Ur ett muslimskt perspektiv kan vi dela upp företag i tre kategorier:

  • Aktiebolag som ägnar sig åt tillåten affärsverksamhet. Till exempel är sjöfart, tillverkning, kläder, medicinsk utrustning, fastigheter, verktyg, möbler och förnödenheter godkända verksamheter så länge de också är fria från haram-praktiker och haram-transaktioner, såsom fusk och lån baserade på riba (orättfärdigt utlåning). Dessa företag är också kända som ”rena” företag.
  • Aktiebolag där verksamheten är baserad på förbjudna aktiviteter och produkter, till exempel alkohol, nattklubbar, pornografi, riba-baserad bankverksamhet och kommersiella försäkringsbolag. I dessa fall är även köp och ägande av aktier i bolaget haram.
  • Aktiebolag där vissa haram-aktiviteter utövas. Även om majoriteten av arbetet är tillåtet finns det några saker som är haram. Ett transportföretag (tillåtet)kan till exempel ha räntebaserade bankkonton (otillåtet) och finansieras av räntebaserade lån (otillåtet). Dessa typer av företag är kända som ”blandade” företag.

Så, vad gör du om företaget handlar med varor och tjänster som inte överensstämmer med islamisk lag? Du investerar inte. Om du vill undvika potentiell konflikt är det enklaste beslutet att undvika att köpa och sälja aktier på börsen helt och hållet. Med det sagt finns det fortfarande en del utrymme att röra sig på. I vissa fall kan du fortfarande kunna handla och förbli halal.

Varor och tjänster som är haram

De flesta lärda inom den muslimska världen är överens om att när ett företag endast handlar med en bråkdel av icke-godkända varor och tjänster, så kan man fortfarande investera. En föreslagen lösning är att du skänker den procentandel av vinsten som skapas av företagets haram-sektion till välgörenhet. Så, om 10% av företagets vinster kommer från alkohol, ska du donera 10% av din vinst till en välgörenhetsorganisation.

Ränta

Det andra stora området för oro kretsar kring ränta. Du bör inte handla med ränta, så idealiskt skulle du byta £25 mot exakt £25. Men detta kan inte alltid vara genomförbart. Eftersom aktiepriset varierar hamnar du oundvikligen i att betala mer eller mindre än nominellt värde för skulden/kontanterna.

Till exempel, om företaget endast har £2000 i kontanter och det utgör majoriteten av dess värde, och aktierna handlas totalt för £75 000, betalar du mer än det nominella värdet.

Lyckligtvis är det relativt enkelt att hålla sig till enbart halal-aktier. De flesta lärda håller med om att du helt enkelt behöver undvika företag där en betydande del av deras aktievärde är knutet till stora mängder skulder/kontanter. Välj istället företag där värdet härleds från annan verksamhet.

Du kan faktiskt hitta islamiska aktiescreeners som identifierar halal-aktier åt dig. Men sådan programvara är relativt dyr. Istället kan du själv leta upp information om företaget som visar dess skuldnivåer och marknadsvärdering.

För det mesta är sunt förnuft ditt bästa vapen. Undvik företag med hög belåning och/eller företag som är inblandade i köp och försäljning av haram-varor och tjänster till en mer än försumbar grad. Sammanfattningsvis beror det alltså på detaljerna om din aktiehandel är halal eller haram. Det handlar om vilka företag du väljer och hur mycket vinst du behåller.

Är valutahandel halal eller haram?

Forexhandel blir alltmer tillgänglig även för småskaliga handlare och möjligheten till snabba pengar lockar fler och fler varje dag. På ytan ser detta ut som en god möjlighet att hålla sin handel hahal, eftersom du bara köper och säljer pengar. Men gräver du lite djupare kanske du undrar om forexhandel faktiskt är haram istället för halal?

Låt oss ta en närmare titt. Om du skulle köpa £4,000 för $2,500 och sälja dem sex månader senare när pundet uppvärderas mot dollarn, då är detta en halal-transaktion. Men i verkligheten kvarstår flera områden som kan vara problematiska.

Hävstångshandel

Hävstångshandel är mycket vanlig bland forexhandlare och innebär i normalfallet att du lånar pengar för din handel från din mäklare och betalar ränta till långivaren. Varför är hävstångshandel så populärt? För att göra betydande vinster från små prisrörelser vid daytrading behöver du investera stora summor pengar eller göra enormt många små affärer under dagen. Så, för att hantera detta problem erbjuder forexmäklare dig hävstång. I praktiken tillåter detta dig att till exempel investera $30 för varje $1 du bidrar med från ditt konto. Du kan nu ta mycket större positioner och öka din vinst.

Men detta är ett lån. I islam är det tillåtet att låna från någon i syfte att investera för att göra en vinst och sedan återlämna det lånet räntefritt till kreditgivaren. Men forexmäklare lånar de dig pengarna i syfte att tjäna pengar på det och du kommer att betala ränta på lånet, vilket gör hävstångshandel haram.

Lyckligtvis har forexmäklare med muslimska kunder svarat genom att erbjuda daytraders ett annat alternativ. Du kan nu få forexkonton som inte tar ut standardräntor. För att förbli lönsamma tar de istället ut ökade kommissioner. Medan vissa tycker att detta är enbart en dold räntekomponent, är många lärda nöjda med denna nya metod för att underlätta affärer.

Övernattningsavgifter

Rättroende muslimer brukar undvika att göra affärer som innebär att man betalar övernattningsavgifter, eftersom det ses som en typ av ränta.

Hand till hand-utbyte

Med ränteelementet ur vägen, relaterar nästa fråga till själva utbytet. Handel är tillåtet ”så länge det (utbytet) är hand till hand”. Detta visar att profeten Muhammed uppenbarligen hade i åtanke att varor skulle bytas mellan två parter, som en naturlig del av handeln.

I det förflutna skulle de flesta affärer ha gjorts ansikte mot ansikte, men med utvecklingen av e-handel, vad utgör ”hand till hand”?

Många hävdar att affären görs mellan mäklaren och handlaren, vilket skulle kvalificera sig under definitionen av två olika parter, och därmed är halal.

Vissa lärda har gått längre och säger att det faktiska utbytet måste äga rum vid samma ’sittning’, när kontraktet görs. Så, affärer måste ingås och avslutas nästan omedelbart. Detta kan innebära att icke-marknadsaffärer som stop-loss och take-profit är haram.

Ägarskap

En annan del av svaret på ’är forexhandel hahal enligt islam?’ kretsar kring ägarskap. Du spekulerar bara på om värdet på valutan kommer att öka eller minska, så är detta halal? Detta är svårt att besvara definitivt och det kan vara något du vill söka specifik religiös rådgivning om.

Många håller med om flera faktorer kring forex som kan besvara frågan. Islam erkänner behovet för människor att vilja förbättra sina liv, inklusive deras ekonomiska situation. Vi måste alla överväga konsekvenserna när vi ställs inför val och använda intelligens för att svara i sådana situationer.

Så, medan vi vet att spel är strikt haram, kan du hitta halal forexmäklare som anstränger sig för att hålla alla aktiviteter inom sharias ramar.

Är handel med binära optioner halal?

Till skillnad från andra former av handel erbjuder binära optioner mer okomplicerade affärer än många andra instrument, såsom aktier och forex. Optionen kommer antingen att betala ut en fast summa ersättning (optionen förfaller i pengarna) eller så kommer den inte att betala ut någonting alls (optionen förfaller utanför pengarna).

Viktigt: Om handlaren har ingen eller mycket liten kunskap om vad och hur man ska handla, skulle handel med binära optioner kunna vara en form av spel, och därmed haram. Det finns ”handlare” som använder sig av binära optioner mer som hasardspel än som handel och detta är inte tillåtet.

Dessutom, eftersom varje kontrakt måste ha en vinnare och en förlorare när det gäller binära optioner, är detta enligt vissa lärda inte halal. Detta eftersom bägge parterna inte kan göra vinst eller utvinna värde från handeln.

Så det är värt att notera att många anser att binära optioner i grunden är haram.

Med det sagt finns det också en växande skola av tankar där endast den enskilda handlaren kan veta om handeln med binära optioner är halal eller inte. Om du förstår komplexiteten i handeln kanske du inte hasardspelar utan faktiskt handlar. Om både du och din mäklare gynnas av handeln kanske sharias krav på ömsesidighet är uppfyllt.

Sharia och att ägna sig åt handel via mäklare

Att du har ett konto hos en mäklare som marknadsförs som islamskt / muslimskt / sharia / halal är inte någon garanti för att din handel faktiskt är halal. Som vi har gått igenom ovan kan många parametrar spela in, och det är tydligt att det åtminstone delvis kommer att bero på dina specifika affärer och delvis på den mäklare du väljer.

Vad gäller mäklare och handelskonton bör man söka efter dessa grundläggnade faktorer:

  • Omedelbar utförande av affärer. Att eliminera fördröjningen hjälper till att uppfylla regeln om omedelbart hand till hand-utbyte mellan två parter.
  • Omedelbar reglering av transaktionskostnader. Var försiktig med konton där öppna affärer automatiskt överförs till nästa handelsdag, eftersom de kan medföra ränteavgifter för överföringen.
  • Nollränta på affärer. För att undvika att bryta regler kring riba, får det inte finnas någon ränta. Eventuell ränta kommer att göra att kontraktet inte är halal.

Artikeln uppdaterades senast: januari 22, 2024