Kapitalförsäkring

På denna sida

kapitalforsakringTrots namnet är en kapitalförsäkring inte en försäkring som skyddar ditt kapital, utan ett slags sparande som erbjuds av de flesta försäkringsbolag. I Sverige gäller särskilda skatteregler för sparande i kapitalförsäkring, vilket har gjort dem extra lockande – särskilt innan ISK infördes.

Innan man tecknar en kapitalförsäkring är det viktigt att granska villkoren, eftersom de skiljer sig rejält mellan olika kapitalförsäkringar. Det är också en god idé att jämföra med andra sparformer, till exempel möjligheten att spara direkt i fonder och aktier.

Exempel på varför man kan vilja spara i en kapitalförsäkring:

 • Enkla regler för beskattning och deklaration
 • Utdelningar på svenska aktier är skattefria
 • Om man vill ta ut pengarna i förväg måste man betala en särskild avgift, och denna semi-låsning av kapitalet kan vara till nytta för den som vet med sig att han eller hon har en tendens att nalla på sina sparpengar om det går att göra utan straff.

Termer

Att det är försäkringsbolag som erbjuder kapitalförsäkringar och att de kallas försäkringar trots att det huvudsakligen rör sig om ett semi-låst sparande har gjort att vissa termer från försäkringsvärlden har hängt med. Försäkringsbolagets informationsblad om kapitalförsäkringen du funderar på att teckna kommer till exempel förmodligen att kalla en månatlig insättning för premie istället för inbetalning, och vill du göra ett uttag från kapitalet i förväg kallas det för återköp.

Att spara i en kapitalförsäkring

Det finns två olika grundtyper av kapitalförsäkringssparande:

 • Du låter försäkringsbolaget sköta om placering och förvaltning.
 • Du väljer själv vilka fonder, aktier, etc som ska köpas och säljas.

Engångsbelopp eller regelbundet sparande

När du tecknar en kapitalförsäkring kan du välja mellan att göra en stor engångsinsättning eller börja göra regelbundna insättningar, till exempel en mindre inbetalning varje månad.

Det går vanligen bra att göra exta insättningar i kapitalförsäkringen under försäkringstiden om man så önskar.

Beskattning

Med en kapitalförsäkring betalar du inte skatt när du realiserar en vinst (t ex säljer aktier med vinst), utan du betalar istället en årlig skatt vars storlek avgörs av värdet på ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Värt att tänka på är att du betalar avkastningsskatt på din kapitalförsäkring varje år, även om innehavet har minskat i värde.

När spartiden är över och kapitalförsäkringen betalar ut (i klumpsumma eller månatligen) är det redan skattat och klart.

Avgifter

Granska alltid avgifterna för kapitalförsäkringen innan du tecknar en kapitalförsäkring. De sammanlagda avgifterna kan i vissa fall bli väldigt höga, till exempel om du betalar försäkringsavgift + fondavgifter + courtage.

tidBindningstid

Bindningstiden för en kapitalförsäkring varierar beroende på vilken kapitalförsäkring du väljer. Vissa har bara en månads bindningstid, medan andra sträcker sig över mycket lång tid. Det går till exempel att välja kapitalförsäkringar där bindningstiden är 15 år.

Vill man ta ut sina pengar innan bindningstiden är över måste man betala en så kallad återköpsavgift. Det kan också finnas regler som gör att du inte kan få ut hela beloppet i förtid utan bara en viss del av det. Granska alltid villkoren noga innan du väljer kapitalförsäkring.

Vad händer när spartiden är över?

När spartiden är över inträffar något av dessa två scenarion:

 • Du får ut alla dina pengar direkt i form av en klumpsumma.
 • Du får dina pengar utbetalade över tid, till exempel med ett visst belopp varje månad, tills hela summan har betalats ut.

Förmånstagare

Om du inte själv vill vara mottagare av pengarna från din kapitalförsäkring kan du utse en förmånstagare.

Olika sorters kapitalförsäkringar

De flesta kapitalförsäkringar som erbjuds på den svenska marknaden tillhör någon av följande tre kategorier.

 • Traditionell kapitalförsäkring med garanti. Försäkringsbolaget placerar dina pengar och sköter förvaltningen. Någon form av garanti erbjuds, till exempel kan du bli garanterad att få ett visst belopp när spartiden är över.
 • Fondförsäkring. Försäkringsbolaget förser dig med ett utbud av olika fonder och du väljer vilka av fonderna som dina pengar ska investeras i. Du kan inte välja några fonder utanför det fasta utbudet och hur utbudet ser ut varierar mellan olika försäkringsbolag. En fondförsäkring kommer vanligen inte med någon som helst garanti vad gäller utbetalningsbeloppet efter spartiden.
 • Depåförsäkring. Här har du en ännu högre grad av kontroll över vilka investeringar som görs, eftersom du själv (inom vissa ramar) bestämmer hur pengarna ska investeras, till exempel genom att köpa aktier, fondandelar eller andra värdepapper. Med en depåförsäkring är du inte garanterad något visst utbetalningsbelopp efter spartiden.

Du äger inte investeringarna, bara kapitalförsäkringen

När du köper värdepapper via en kapitalförsäkring blir du inte registrerad som ägare till dessa, utan det är försäkringsbolaget som äger dem. Detta kan verka som en petitess i sammanhanget, men det får flera juridiska konsekvenser, bland annat:

 • Inget statligt investerarskyddOm du till exempel köper fonder direkt, i ditt namn, omfattas du som konsument av det statliga investerarskyddet – det som Riksgälden ansvarar för. När du sparar i en kapitalförsäkring omfattas du inte av detta skydd eftersom du inte äger värdepappren.

  Om försäkringsbolaget går i konkurs har du som kapitalförsäkringsägare särskild förmånsrätt, men detta är inte någon garanti för att du faktiskt får tillbaka några pengar.

 • Du är inte aktieägareOm du köper aktier i eget namn blir du en av delägarna i aktiebolaget, och har till exempel rösträtt i bolaget och rätt att delta i bolagsstämman. Blir det en aktieutdelning tillfaller den dig direkt, eftersom det är du som äger aktierna. Det samma gäller andra rättigheter och förmåner som tillkommer aktieägarna, till exempel vad gäller nyemissioner och liknande. När det istället är försäkringsbolaget som äger aktierna tillfaller dessa rättigheter inte dig.
 • Ingen avdragsrätt för förluster

När du äger värdepapper i eget namn har du rätt att göra förlustavdrag för realiserade förluster när du deklarerar. Någon sådan rätt har du inte när du sparar i en kapitalförsäkring istället. Förr kunde man sälja kapitalförsäkringen för att på så vis realisera en förlust och göra avdrag, men denna möjighet togs bort av en ny lag år 2008.

Försäkringsskydd

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet i en kapitalförsäkring gör att pengarna inte försvinner om du skulle avlida innan spartiden är över; istället betalas 99%-101% av försäkringskapitalet ut till ditt dödsbo eller till en förmånstagare som du har angett.

Försäkringsbolaget tar ut en avgift för detta skydd. Ju äldre du är, desto högre är avgiften, eftersom den statistiska sannolikheten för dödsfall ökar med stigande ålder.

Livsvarig utbetalning

Om du har detta försäkringsskydd innebär det att utbetalningar från kapitalförsäkringen efter spartidens slut kommer att pågå så länge du lever.

Premiebefrielseförsäkring

Med en premiebefrielseförsäkring kan du under vissa omständigheter slippa göra inbetalningar till kapitalförsäkringen under spartiden. Man tecknar denna försäkring för att sig i händelse av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Granska det finstilta så att du vet vad som gäller innan du bestämmer om du vill teckna en premiebefrielseförsäkring eller ej.

Efterlevandeskydd med ett förhandsvalt dödsfallsbelopp

Efterlevandeskydd med garantibelopp är en annan typ av extraförsäkring som man kan teckna för sin kapitalförsäkring. Om försäkringstagaren avlider betalas ett bestämt belopp ut till den angivna förmånstagaren.

Artikeln uppdaterades senast: oktober 7, 2019