Day Trading

tjana pengarDay Trading kan vara mycket lönsamt om man har den disciplin och dedikation som krävs för att bli en framgångsrik Day Trader. Om du vill börja med day trading för att du tror att det är ett enkelt sätt att tjäna pengar så bör du överväga att göra något annat. Day trading kräver att du håller dig mycket insatt i de finansiella instrument du handlar i, att du har disciplinen att bara handla när bra affärer uppstår och att du är beredd att spendera den tid som krävs på din handel. Verkligheten är långt ifrån den romantiserade bilden av en handlare som tjänar stora pengar med minimal insats.

Är Day trading rätt för mig?

Sponsrade mäklare

Den enda som kan svara på denna fråga är du. Day trading är verkligen inte för alla. Det krävs som sagt disciplin och stor hängivenhet för att lyckas. Du måste kunna motivera dig att jobba hela dagarna trots att du inte längre har någon chef eller medarbetar som håller dig motiverad. Ett brinnande intresse för aktier och andra finansiella instrument är också ett plus. Att vara en Day trader kan också vara mycket stressande och mentalt påfrestande så man måste vara en stabil person som hanterare stress bra för att bli riktigt framgångsrik. Om detta låter som dig så kanske day trading är rätt för dig.

Tänk på riskerna med Day Trading

Det är dock viktigt att komma ihåg att en stor del av alla personer som försöker sig på att bli professionella day trader misslyckas och förlorar pengar. Andra lägger av p.g.a. alltför stora psykologiska ansträngningar. Det är svårt att säga exakt hur stor del av alla som prövar day trading som blir framgångsrika. Dels är det svårt att få fram omfattande statistik och dels är det svårt att veta hur många som verkligen försökte och hur många som prövade ett tag utan att verkligen engagera sig. Det finns dock siffror som säger att upp emot 90% av alla som börjar med day trading misslyckas.

Eftersom det är så många som misslyckas är det viktigt att du frågar dig själv om du är villig att lägga mer den tid och energi som krävs för att du skall bli en av de som lyckas innan du bestämmer dig för att du skall börja Day trada.

Hur Blir man Day Trader?

Day tradingDet finns inga skolor eller utbildningar för att bli day trader. Även om det finns många utbildningar som gör dig mycket bättre förberedd för att ta steget och bli day trader. Utbildningar inom finans och finansiell kalkylering ger dig givetvis bättre grundförutsättningar än många andra. Vem som helst kan dock bli day trader oberoende av utbildning så länge de har intresset som krävs.

Man blir day trader genom att öppna ett mäklar konto och börjar handla. Det finns inga regleringar som avgör vem som för day trada eller vem som får kalla sig day trader. Gemensamt för alla day traders är dock att de försöker tjäna pengar genom att göra kortsiktiga investeringar som kan vara från bara några minuter till ett par dagar. De flesta day traders undviker mer långsiktiga innehav i sin trading portfölj. Det är inget som hindrar att en trader kan ha en annan investeringsportfölj med långsiktiga investeringar.

Börja på liten skala

Om du vill bli en day trader måste du själv ha det kapital som krävs för handeln. Om du inte har så stort kapital att satsa så är binära optioner ett bra alternativ där det endast krävs några hundralappar vid start. Binära optioner är ganska nytt i Sverige men har länge varit en populär form av trading i andra länder. England är ett land där s.k binary options länge varit ett populärt spel med pengar och där många lyckats bli riktigt rika. www.binaryoptions.co.uk är en av Englands största sajter om binära optioner. Där finns även ett flertal riktigt bra mäklare (brokers) som man kan ansluta sig till, även i Sverige.

Hur stort kapital behöver man?

Svaret på denna fråga beror på hur mycket du känner att du behöver tjäna. Ju mer pengar du behöver för att finansiera ditt dagliga liv desto större kapital behöver du. Ett större kapital innebär också att du måste ta mindre risk för att nå din önskade avkastning i kronor och ören.

Det är svårt att säga hur mycket du kommer att kunna tjäna. Vissa day traders har som mål att tjäna 5% i månaden. Detta mål kan ses som relativt ambitiöst när du först börjar med Day trading. Det är bättre att du kalkylerar med en lägre avkastning än så. Genom att kalkylera med en lägre avkastning så kan du leva på dina vinster även om de inte är så höga som du skulle önska. Vi rekommenderar att du kalkylerar på en månatlig avkastning på 1.5-2% eller lägre. Detta ger dig större chans att lyckas.

Om vi kalkylerar med en månatlig avkastning på 2% och att du behöver 25 000 i månaden för att leva, betala hyra och lån etc så behöver du ett kapital om ca 1.8 miljoner.

Du kan kalkyler ditt kapital behov på följande sätt:valutaAvkastning: 2%

Önskad månatlig netto lön: 25 000

Beskattning: 30% du måste betala reavinstskatt på de pengar du tjänar som day trader. Din netto lön ovan utgör alltså 0.7 av bruttolönen. Din bruttolön måste alltså vara 25 000 /0.7 = 35 714 = 35 700

Formel för kapitalkrav:

(Netto Lön / Skattefaktor) / Avkastning = (25 000 / 0.7) / 0.02 = Kapitalkrav, i detta fall 1 785 000 kr

Formeln ovan är en mycket förenklad formel som ger dig an ide om hur mycket pengar du behöver för att kunna leva på day trading. Alla siffror ovan utom skattesatsen är exempel och måste anpassas efter din situation och din förväntade avkastning. Formeln ovan tar inte i beaktande courtage avgifter (eftersom dessa beror på din handelsfrekvens) eller möjligheten att låna pengar som hävstång.

Notera!

Vi rekommenderar inte Day trading med lånade pengar då detta snabbt kan minska ditt kapital vid misslyckade affärer. Läs om att låna pengar hos kreditguiden.se där du hittar guider som hjälper dig att förstå riskerna med lån och att det kan sluta illa om man lånar pengar till investeringar.

Det är alltid bättre att överskatta kapitalbehovet än att underskatta det. Vi rekommenderar att du i dina beräkningar också avsätter utrymme för att öka ditt handelskapital så att du kan öka dina intäkter år från år. Du skall allra minst öka ditt kapital i takt med inflationen.

När du beräknar din önskade nettolön bör du också beakta hur din levnadssituation kommer utvecklas under de kommande åren. Vill du köpa nytt hus, funderar ni på att skaffa barn eller att göra något annat som kommer öka dina utgifter.

Investing in the UK

Vilken mäklare skall man välja

Att välja

Att välja rätt mäklare är ett viktigt steg mot att bli en framgångsrik trader.

Att välja en mäklare att använda sig av som day trader skiljer sig från att välja en mäklare som vanlig sparare eller mer lågfrekvent investerare. Du bör välja en mäklare och en kontotyp som är speciellt utformad för traders och som slår samman alla transaktioner av samma slag som du gör i en aktie under dagen så att du bara betalar ett courtage per dag. Det kan verka mycket frestande att skaffa ett konto hos en mäklare som annonserar låga courtage såsom 9 kr affären men som day trader blir dessa konton ofta dyra gentemot day trader konton p.g.a. av det höga antalet affärer du gör. Med ett normalt konto måste du betala courtage på varje affär du gör, inte den sammanslagna volymen såsom i ett trader konto.

Investera ditt överskott med inlåning

I takt med att du tjänar pengar så växer också dina tillgångar på bankkontot. Den låga sparräntan som många banker erbjuder ger ingen större tillväxt eftersom sparräntan är så låg och dessutom så förlorar man mycket av den genom åren pga inflationen. I stället för att få ca 3% i sparränta så kan man därför investera sina pengar i P2P lending företag (Ett kreditbolag som lånar in pengar av dig). Behovet att låna pengar växer i Sverige och det finns flera P2P kreditbolag som ger mycket förmånlig ränta när man investerar pengar för utlåning. Ett exempel på ett sådant bolag är t.ex. Brocc.

Modellen går ut på att du lånar ut dina pengar till kreditbolaget, som sedan lånar ut pengarna till sina kunder. inlåningsräntan varierar förstås men det är inte ovanligt att man kan få så mycket som 12% i ränta på sina utlånade pengar. Om du lånar ut 100.000 kr så växer alltså dina tillgångar med 12.000 kr per år.

Artikeln uppdaterades senast: november 15, 2021