ISK konto

På denna sida

Vad är ett ISK konto

isk kontoEtt ISK konto, eller investeringssparkonto är en typ av konto som har skapats för att göra det så enkelt som möjligt för privatpersoner att investera i aktier, fonder, och en rad andra värdepapper. Kontot låter dig köpa och sälja värdepapper så ofta som du vill utan att behöva deklarera affärerna.

Alla banker kan erbjuda ISK konton och det är delvis upp till bankerna hur deras ISK konto är utformade. Vilka värdepapper du kan handla med varierar mellan olika banker. De flesta bankerna låter dig t.ex. flytta ditt ISK sparande till en annan bank men det finns vissa banker som inte låter dig flytta ut ditt sparande. Generellt sätt erbjuder internet banker såsom Avanza och Nordnet de bästa ISK kontona. Jämför

Vilka är fördelarna med ett ISK konto

ISK konton har en lång rad fördelar.

  • Du äger alla värdepapper i ditt namn och kan rösta på stämman.
  • Du kan köpa och sälja värdepapper så ofta som du vill.
  • Du betalar ingen skatt på dina reavinster (bara en schablonskatt)
  • Du kan investera om dina pengar så ofta du vill utan att orsaka skatteeffekter.
  • Du betalar ingen skatt vid uttag.
  • Du behöver inte deklarera individuella affärer.
  • Du behöver normalt inte deklarera något, banken gör det åt dig.
  • Du kan ha hur mycket pengar som helst på ditt konto
  • Omfattas av insättningsgarantin
  • Omfattas av investerargarantin.’

Vem skall välja ett ISK Konto

Ett ISK konto är nästan alltid det bästa valet om du är en privatperson. Det är mycket sällan som ett vanligt värdepapperskonto är ett bättre alternativ. Ett ISK konto är vanligtvis ett bättre val än en kapitalförsäkring. Om du tros att du kommer uppnå en avkastning motsvarande 3x schablonbeskattningen så är ett ISK konto ett bra val. Den mycket låga schablonbeskattningen innebär att detta troligen kommer vara fallet.

Observera att bara svenska medborgare kan öppna denna typ av konto.

Kan ett företag ha ett ISK Konto

Nej, Det är är bara privatpersoner som kan öppna ISK konto. Kontotypen är inte tillgängliga för företag. Om du öppnar ett konto i ditt namn och använder det för ditt företag så kan konstruktionen genomlysas om skatteverket upptäcker vad du har gjort.

Hur beskattas ISK Konton

ISK konton beskattas mycket förmånligt. Du betalar bara en låg schablonskatt baserad på det genomsnittliga värdet i portföljen under året. Det genomsnittliga värdet baseras på värdet i början av varje kvartal samt på eventuella insättningar som har gjorts. Det schablonbelopp som du betalar på det genomsnittliga värdet är baserat på statslåneräntan. Det mycket låga ränteläget just nu gör att de betalar mindre än 1% årliga skatt på ditt ISK konto. Mycket mindre än du skulle betala i ett vanligt konto där du betalar 30% kapitalvinstbeskattning.

Observera att du måste betala schablonskatten oavsett om värdet på din portfölj har gått upp eller ner under året.