Risk

På denna sida

Innan du köper aktier är det väldigt svårt viktigt att du förstår risken med att handla med aktier. Varje gång du köper aktier så riskerar du att förlora pengar. Om du har riktig otur så kan ett bolag gå i konkurs och då blir din investering helt värdelös. Om detta händer så har du förlorat de pengar du köpte aktierna för. Det är mycket ovanligt att stora börsbolag går i konkurs men det är viktigt att du förstår att den risken finns. Mindre bolag på mindre listor är mer troliga att gå i konkurs men även där är det relativt ovanligt.

riskEtt bolag måste dock inte gå i konkurs för att du skall förlora pengar. Det räcker att ett bolag har ett dåligt år och gör en vinst som är mindre än väntat för att kursen skall gå ner. Om du är en långsiktig investerar kan du i detta fall ofta vänta tills aktier går upp igen innan du säljer dina aktier men kortsiktigt kommer dina aktier att sjunka i värde.

Du bestämmer risken

Att investerar i aktier involverar alltid en viss mängd risk. Du kan dock till väldigt stor del själv bestämma hur stor risk du vill utsätta dig för. Du kan välja riskprofil för din portfölj och kan investera på ett sådant sätt att du antar den risk du känner dig bekväm med. Ju högre risk du antar desto mer pengar kan du tjäna men risken blir också mycket större att du kommer förlora dina pengar.

Om du vill minimera din risk så skall du investera i stor väletablerade företag med ordnad ekonomi. Dessa bolag har en stabil historia och det är inte särskilt troligt att plötsligt kommer sjunka mycket i värde. Nackdelen med att investera i dessa bolag är att de sällan växer särskilt snabbt vilket innebär att den avkastning du får på dina aktier blir relativt låg.

Om du istället vill tjäna så mycket pengar som möjligt och är beredd att riskera att förlora dina pengar så kan du istället investera i små förhoppningsbolag. Dessa bolag kan ge mycket hög avkastning på dina pengar om det går bra men det finns också en relativt stor risk att bolagen inte lyckas uppnå vad de vill uppnå utan istället går ner i värde. Det är vanligt att förhoppningsbolag måste göra regelbundna emissioner i jakten för att nå sina mål. Varje gång de genomför en ny nyemission så spås dina aktier ut ytterligare och går ner i värde. Det är mycket troligare att ett bolag av denna typ kommer gå i konkurs än det är att ett storbolag gör det. Jag rekommenderar inte att du investerar mer än högst 10% av ditt totala aktiekapital i denna typ av aktier.

Riskhantering

Att välja vilken typ av aktier man vill handla med är bara en av flera metoder som man bör använda sig av för att begränsa den risk man utsätter sig för när man handlar med aktier. En annan metod som alla bör använda sig är riskspridning. Riskspridning låter dig att minska risken genom att du sprider den över flera olika aktier. Riskspridning minskar den risk du utsätter dig själv för oavsett om du väljer att investera i hög eller lågrisk aktier.

riskhanteringRiskspridning bygger på att man väljer att investera i en lång rad olika aktier istället för bara en. Ju fler olika bolag man investerar i desto bättre riskspridning uppnår man. Om du bara investerar i en aktie riskerar du alltid att något oförutsett inträffar och att aktien går ner i värde. Chansen för att två olika bolag i olika branscher skall råka ut för två olika oförutsedda händelser är mycket mindre än att det skall hända något i ett bolag. Chansen för att tio bolag skall råka ut för negativa oförutsedda händelser är mycket liten.

Om något oförutsedd inträffar i ett bolag i en diversifierad portfölj så kommer förhoppningsvis (troligen) de andra aktier ha gått upp tillräckligt mycket för att kompensera för den nedgång som den oförutsedda händelsen orsakar i ett bolag. Det är relativt ovanligt att alla aktier i alla branscher går ner samtidigt. Detta kan dock hända vid börskrascher. Om man är en långsiktig investerare så är dock börskrascher inte något problem utan istället något som låter dig som låter dig köpa på dig mer aktier till din långsiktiga portfölj. Det tar sällan länge innan aktierna går upp igen och om man inte måste sälja sina aktier så orsakar börskrascher sällan ett problem.

Hur man diversifierar sin aktieportfölj

Att diversifiera sin portfölj kan låta mycket enkelt. Köp aktier i så många olika bolag som möjligt. Problemet är att som småsparare har man normalt inte tillgång till obegränsade mängder pengar. Detta gör att man inte kan köpa alla aktier man vill ha också måste försöka skapa en god diversifiering trots att man inte har råd att investera alltför mycket pengar i aktier. Aktiemäklare såsom Nordnet och Avanza som låter småsparare handla med aktier helt gratis har gjort detta mycket enklare. Att man inte behöver betala något courtage betyder att man kan välja att bara köpa en eller två aktier i varje bolag och därigenom uppnå en hög diversifiering även om man inte har stora summor att investera.

Aktiespararnas bolag Aktieinvest har tagit detta ytterligare ett steg genom att låta sina kunder köpa andelar av aktier. Man behöver med andra ord inte köpa hela aktier vilket låter en fördela mycket små summor över ett stort antal olika aktier. Tyvärr så tar det dock ut ett litet courtage på varje affär och är därför ett dyrare alternativ än de nätmäklare som jag nämnde tidigare.

Om du handlar hos en av storbankerna kan det dock vara alltför dyrt att köpa mycket små poster av en enskild aktie. Vi kommer här nedan därför att titta närmare på hur man skapar en väl diversifierad aktieportfölj trots att man har en begränsad mängd pengar att investera.

Om du vill skapa en väl diversifierad aktieportfölj skall du försöka investera i minst 10 olika aktier. Om du vill minimera din risk skall alla tio av dessa bolag vara väletablerade storbolag. Att investera i mindre bolag ökar alltid den risk du utsätter dig för. Du kan dock inte investera i vilka tio bolag som helst om du vill få en diversifierad portfölj. Om du t.ex. diversifierar din portfölj genom att investera i 5 olika bankbolag så är detta för visso säkrare än att bara investera i ett bolag men du kan fortfarande inte sägas ha skapad någon större diversifiering. Detta beror på att du i detta exempel har en mycket stor exponering mot banksektorn och om något händer inom denna bransch så kommer troligtvis samtliga dessa aktier att gå ner samtidigt. För att uppnå bra diversifiering måste du investera i aktier i olika branscher. Ha aldrig fler än två bolag i samma bransch om din totala portfölj bara består av tio bolag. Om din portfölj totalt består av fler bolag kan du även välja att ta med fler i samma bransch. Försök att så långt som möjligt välja bolag inom olika branscher med olika kundgrupper och med olika huvudmarknader. Ju större skillnad det är mellan de olika bolagen desto bättre.

Artikeln uppdaterades senast: november 24, 2016