Forexmäklare i Sverige

På denna sida

För svenskar som vill ägna sig åt valutahandel finns det idag många olika forexmäklare (även kallade valutamäklare) att välja mellan på nätet och det gäller även om man är en småskalig hobbyhandlare vars plan är att göra en mindre insättning och sedan gradvis bygga upp sin bankrulle.

Vilken är den bästa forexmäklaren för svenska handlare?

Sponsrade mäklare med forexhandel

valutaDet går inte att säga att en viss forexmäklare är bättre än alla andra, eftersom olika handlare har olika behov. När du jämför olika forexmäklare, kontrollera hur bra de passar ihop med dina önskemål och just den handelsstrategi du har tänkt använda dig av. Det kan till exempel vara så att Mäklare A har väldigt tajta spreads of USD/EUR, men inte ens erbjuder valutaparet GBP/SEK.

Om du vill spekulera på flera olika valutapar och/eller tillämpa olika strategier kan det i vissa fall vara bäst att skaffa konton hos fler än en valutamäklare istället för att försöka hitta någon halvokej kompromisslösning.

Reglering

Att ägna sig åt valutahandel och valutaspekulation är lagligt i de flesta länder, inklusive Sverige.

Relevant myndighet i Sverige är framförallt Finansinspektionen.

Inom den Europeiska Unionen relgeras branchen huvudsakligen genom EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, vilka antogs av Europaparlamentet och rådet i maj 2014 och trädde i kraft den 3 januari 2018. Den Europeiska värdepappersmyndigheten, ESMA, utfärdar gemensamma riktlinjer och rekommendationer.

Många svenska valutahandlare föredrar att använda sig av valutamäklare som är baserade antingen i Sverige eller i något av de andra EU-länderna. Hamnar man i någon typ av konflikt med sin mäklare kan det ur rättsligt hänseende vara mycket enklare att hantera om mäklaren är baserad inom EU jämfört med en mäklare som är registrerad på någon avlägsen söderhavsö.

Med en mäklare som är baserad i Sverige eller Norden är chansen högre att man kan ha svenska kronor som kontovaluta om man vill, att mäklaren godkänner transaktionsmetoder som är vanliga i Sverige och att man inte behöver ringa något dyrt telefonsamtal till andra sidan jorden om man behöver få tag på supportavdelningen via telefon. Det finns dock inte några garantier, så kolla alltid vad som gäller för just den mäklare du är intresserad av.

En punkt som gör att vissa handlare ändå väljer att använda sig av en mäklare baserad utanför Europeiska Unionen är att regelverket inom EU innehåller en del skyddsregler för icke-yrkesmässiga handlare, till exempel vad gäller användandet av hävstänger. Det är inte förbjudet för mäklare som är baserade i EU att erbjuda hävstänger åt icke-yrkesmässiga handlare, däremot finns det vissa ramar att hålla sig inom. Icke-yrkesmässiga handlare som tycker att ramarna är för snäva kan därför välja att använda sig av en mäklare baserad utanför EU som erbjuder större hävstänger.

Valutapar

När man väljer valutamäklare är det förstås viktigt att välja en som erbjuder det eller de valutapar man planerar att handla med, och som dessutom erbjuder bra villkor för handeln med just de paren – till exempel vad gäller spreads.

Hur tjänar valutamäklare pengar?

För att förstå hur valutamäklare fungerar och varför de fattar vissa beslut rörande sin affärsverksamhet – till exempel sådant som rör kommission och spreads – kan det vara bra att veta en del om hur de flesta valutamäklare tjänar sina pengar.

Komission

Som du säker redan är bekannt med kan mäklare ta ut en kommission för att förmedla en affär. Både säljskommissioner och köpkommissioner förekommer.

En kommission kan vara fast (till exempel 25 kr per lot eller per affär) eller rörlig (till exempel 0.5% av värdet). Mäklare som tillämpar rörlig kommission har ibland en minsta möjliga kommission som de alltid tar ut – detta för att de ska tjäna något även på väldigt små affärer.

Vissa kommissionstyper är olämpliga för vissa strategier, så det gäller att hitta en mäklare som passar för den handelstrategi man tänker tillämpa. Ägnar man sig till exempel åt att öppna och stänga massvis av mycket små positioner och (förhoppningsvis) göra en pytteliten vinst på varje vill man inte ha en mäklare som tar ut en hög fast avgift per affär, för den avgiften kommer att äta upp hela vinsten och mer därtill.

Bland valutamäklare är kommisioner vanligen extra viktiga för mäklare av typen ECN-mäklare. Du kan läsa mer om dem längre ned i den här artikeln. Mäklare som inte är ECN-mäklare har vanligen inte kommissioner som sin huvudsakliga inkomstkälla utan förlitar sig mer på spreads.

Det finns valutamäklare som inte tar ut några kommissioner alls. Detta innebär vanligen att de tjänar sina pengar på spreads istället, så kolla upp att spreadsen inte är olämpliga för din handelsstrategi. Vissa mäklare erbjuder en bra kombination av noll kommission och rimligt tajta spreads, medan andra inte gör det, så det gäller att hålla ögonen på skaft.

Spreads

Priskillnaden mellan bid price och ask price kallas för spread.

Bid price är det angivna priset för att sälja en valuta och aks price är det angivna priset för att köpa samma valuta.

Exempel: GBP/USD 1.1000/1.0001

Här är skillnaden mellan de två priserna 0.0001 (1 pip). Detta är en mycket tajt spread, vilket är vanligt när man handlar med de mest omsatta valutaparen. Vill man handla med valutapar som inte omsätts i lika stora volymer får man räkna med spreads som inte är lika tajta.

Spreads kan vara fasta eller rörliga. Med fasta spreads är du garanterad det pris som visas på plattformen och din order kommer att genomföras till det priset. (Det är vanligen mäklare som också är market makers som erbjuder fasta spreads.) Med varierande spreads beror det slutgiltiga priset på marknaden. (Rörliga spreads är vanliga hos bland annat ECN-mäklare och STP-mäklare.) Om likviditeten på marknaden sjunker brukar det innebära vidare spreads, medan ökad likviditet vanligen ger tajtare spreads. När London-sessionen för forexhandel öppnar för dagen brukar det till exempel medföra ett stort tillskott av likviditet, vilket i sin tur gör spreadsen mer tajta – en förändring som är mer påtaglig för vissa forexpar än för andra.

Diverse avgifter

Forexmäklare kan också tjäna pengar på att ta ut diverse avgifter, till exempel insättningsavgifter, uttagsavgifter, avgifter för hävstångshandel, med mera. Detta brukar dock inte vara en mäklares huvudsakliga intäktstkälla – kommissioner och spreads är mycket viktigare.

Olika sorters valutamäklare

Market Makers

En mäklare som också fungerar som Market Maker driver en dealing desk och använder den för att verkställa ordrar. Mäklare skapar alltså själv bid prices och ask prices på handelsplattformen.

För många ordrar kommer de att fungera som vanliga mäklare, det vill säga matcha handlarnas köpordrar och säljordrar med varandra. Eftersom de är market makers har de dock också möjlighet att själva agera som motpart i en affär.

Market makers brukar tjäna huvuddelen av sina pengar dels på spreads, dels på de affärer där de går in som motpart och gör en profit. I affärer där de går in som motpart kan det hända att de istället för att själva ta hela risken ägnar sig åt hedging eller på annat viss minskar sin risk.

Market makers ser till att upprätthålla likviditeten, och det är vanligt att market makers erbjuder fasta spreads. De ser helt enkelt till att garantera de köppriser och säljpriser de visar på sin platform, vilket uppskattas av många handlare. Samtidigt innebär systemet alltid en inbyggd intressekonflikt – företaget som är din mäklare är också din motpart i vissa affärer.

ECN-mäklare

ECN står för Electric Communications Network och en ECN-mäklare använder sig av ett elektroniskt kommunikationsnätverkt för att koppla sina klienter mot andra aktörer på forexmarknaden i realtid.

Renodlade ECN-mäklare erbjuder vanligen direkt tillgång till de bästa köp- och säljpriserna på markaden, och ECN-mäklare är kända för sina tajta spreads – särskilt under de tider på dygnet då omsättningen är som högst. Storhandlare som omsätter rejäla belopp brukar välja ECN-mäklare.

Det är vanligt att man behöver betala kommission när man använder sig av en ECN-mäklare. Huruvida de bra priserna och tajta spreadsen kompenserar för detta beror på din handelsstrategi, så det är viktigt att du kontrollerar vad som blir bäst för just dig.

En renodlad ECN-mäklare som endast kopplar ihop ordrar utan att någonsin agera som motpart i en affär har inte någon intressekonflikt och sätter inte priserna. Däremot ligger det i mäklarens intresse att uppmuntra hög omsättning, eftersom de tjänar pengar på varje affär.

STP-mäklare

STP står för Straight Through Processing. En STP-mäklare har inte någon dealing desk (är inte en market maker) men ger inte heller direkt tillgång till andra handlare via ett elektroniskt kommunikationsnätverk. Istället kommer din STP-mäklare att skicka dina ordrar vidare till en likviditetsleverantör (liquidity provider) och det är likviditetsleverantören som visar köppriser och säljspriser.

Det är vanligt att STP-mäklare tjänar en huvuddel av sina intäkter genom att göra spreadsen lite vidare.

Valutamäklare som erbjuder hävstångshandel

Hävstångshandel innebär att du lånar pengar från din mäklare för att genomföra din affär, och att lånets storlek står i proportion till hur mycket eget kapital du lägger in.

Exempel: En 1:10 hävstång innebär att om du satsar 100 kronor från ditt konto lånar du 1 000 kronor från mäklaren, och gör en affär om 1 100 kronor.

Om du använder dig av en mäklare som är baserad i Sverige eller någon annan del av EU, räkna med ett hävstängerna är tämligen begränsade för icke-yrkesmässiga handlare. Hävstångstaken brukar vara kopplade till hur riskfylld tillgången anses vara. (Hos valutamäklare som även erbjuder spekulation med kryptovaluta är taket för sådan spekulation lägre än taket för till exempel USD/EUR spekulation.)

Vissa svenska icke-yrkesmässiga handlare väljer att använda sig av mäklare baserade utanför EU för att få tillgång till högre hävstänger. Detta innebär dock också högre risker och det blir ännu viktigare att välja mäklare med omsorg och verkligen sätta sig in i vad som gäller. Länder som har en tillåtande inställning till nätmäklare och inte reglerar dem särskilt hårt vad gäller hävstänger är ofta också länder som till exempel inte har strikta rutiner för att säkerställa att mäklarföretag håller klienternas pengar totalt separerade från företagets pengar, så att de är skyddade om företaget hamnar på obestånd. Man kan inte heller räkna med att ha Negative Account Balance Protection när man ägnar sig åt hävstångshandel hos en sådan mäklare. Man bör också fundera på vad som kommer att ske om man hamnar i en juridisk tvist

Valutamäklare som erbjuder välkomstbonusar

Om du väljer en valutamäklare som är baserad i Sverige eller något annat EU-land kommer de troligen inte att erbjuda dig någon välkomstbonus. Det samma gäller i många andra av de länder som har ett strikt konsumentskydd på plats för icke-yrkesmässiga handlare.

Detta innebär inte att sådana mäklare automatiskt är ett sämre val, för en välkomstbonus är inte nödvändigtvis en positiv sak för handlare. Det finns absolut mäklare som erbjuder fina välkomstpaket som man har nytt av, men det finns tyvärr också en hel del mäklare som använder välkomstbonusarna för att fånga in oerfarna handlare i orimliga omsättningskrav och locka dem att omsätta mer och göra större insättningar än de planerat.

Dessutom är det aldrig en bra idé att välja mäklare baserat på vem som ger dig störst välkomstbonus, eftersom det är så många andra faktorer som har mycket större påverkan på hur det kommer att gå för dig ekonomiskt.

Alltså:

 • Vår rekommendation är att du inte väljer mäklare baserat på ett lockande välkomsterbjudande, utan väljer baserat på viktigare faktorer, såsom utbud, spreads, kommisioner, avgifter, användarvänlighet och mäklarens goda rykte. En välkomstbonus ska vara en exta godbit – inte anledningen till att du väljer en viss mäklare.
 • Om du får ett bonuserbjudande, granska det i sömmarna – ibland är det bäst att tacka nej. Utvärdera alltid välkomsterbjudanden i förhållande till den insättning och handelsstrategi du planerar. För vissa handlare är det till exempel inte särskilt betungande att behöva omsätta 30 000 kronor inom en månad, medan det för andra skulle kräva en rejäl justering av handelsstrategin och förmodligen extra insättningar längs vägen.

Olika kontotyper

Olika handelsstrategier

Det finns forexmäklare som erbjuder olika konton för olika handelsstrategier, så att du kan välja ett som passar dina planer. Det kan till exempel finnas ett särskilt konto för småskalig handel som karaktäriseras av låg minimuminsättning, att man kan göra väldigt små affärer och att det inte finns någon betungande fast kommission som skulle radera profiten för så små affärer.

Olika förmånsnivåer

Det är inte ovanligt att forexmäklare har system där konton på olika nivåer har olika förmåner, och där man kan klättra i graderna baserat på till exempel insättningar, kontoballans och omsättning.

Exempel: Det finns fyra nivåer – Brons, Silver, Guld och Diamant – och ju högre du klättrar desto bättre förmåner får du.

Specialkonton

Vissa mäklare erbjuder specialkonton, till exempel:

 • Indian Demat-konto
 • Muslimskt / Islamskt / Sharia / Halal-konto
 • STP konto
 • ECN konto
 • PAMM konto

Olika handelsplattformar

Vilken eller vilka handelsplattformar man får tillgång till kan betyda extremt mycket för handelsupplevelsen och hur bra man lyckas tillämpa sin strategi. Det är viktigt att använda en plattform du tycker är bekväm och där du snabbt kan lägga ordrar. Att det tar onödigt lång tid att göra en order eller att det lätt råkar bli fel på grund av plattformens utformning kan ha en negativ inverkan på lönsamheten.

Handelsplattformarna kan grovt delas in i två grupper:

 • En handelsplattform som är specialtillverkad för en viss mäklare och endast används av den mäklarens klienter.
 • En oberoende handeplattform som utvecklats och tillhandahålls av tredje-part och som många olika mäklare ger sina klienter tillgång till. Välkända exempel på sådana plattformar är MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) och cTrader.

Vissa mäklare ger dig bara tillgång till en plattform, medan andra låter dig använda två eller fler. Det är till exempel inte helt ovanligt att forexmäklare ger dig tillgång till både den egna plattformen och MT4.

Ladda hem eller handla i webbläsaren?

Vissa handelsplattformar öppnas direkt i webbläsaren, medan andra kan laddas hem och installeras i datorn. De handelsplattformar som utvecklats för en viss specifik mäklare är numera nästan alltid sådana som endast kan användas i webbläsaren, det finns inte någon mjukvara att ladda hem.

De tre stora oberoende plattformarna vi nämnde tidigare – MT4, MT5 och cTrader – finns alla tillgängliga både för handel direkt i webbläsaren och som mjukvara man kan ladda hem och installera.

Att handla i mobilen

Om du planerar att handla och sköta om ditt konto i mobilen (smartphone eller surfplatta) är det viktigt att välja en plattform som fungerar bra i mobilen. Webbläsarplattformar kan man öppna i mobilens webbläsaren, men det är inte alltid de visas bra på en liten skärm och att navigera dem med pekskärm kan visa sig vara komplicerat. Bättre brukar det fungera när plattformen finns tillgänglig som mobil app. Nu för tiden finns många handelsplattformar tillgängliga i form av mobilappar för Android och för iOS.

Mäklare som erbjuder ett gratis demokonto

Det är en bra idé att välja mäklare som erbjuder ett gratis demokonto fyllt med låtsaspengar. Då kan du nämligne prova på dem utan risk och se om du gillar mäklaren och den plattform – eller plattformar – mäklaren ger dig tillgång till. Istället för att köpa grisen i säcken och göra en insättning av riktiga pengar kan du använda dina låtsaspengar för att känna på hur det skulle vara att tillämpa din handelsstrategi med den här mäklaren. Därefter kan du fatta ett mer välgrundat beslut.

Ett gratis demokonto är också perfekt för att lära sig hur en plattform fungerar och prova på de olika redskapen (t ex för teknisk analys). Det är roligare att utforska en plattform och lära sig de olika delarna när man inte behöver riskera några riktiga pengar under processen.

Kundtjänst

Kundtjänsten är en punkt som är lätt att glömma bort så länge allting fungerar bra, men så snart det uppstår något problem önskar man att man hade lagt lite mer energi på att leta upp en mäklare med bra kundtjänst.

Här är några punkterna att hålla i huvudet när man jämför valutamäklare:

 • Går det att få hjälp på svenska eller något annat språk du är okej med att använda?
 • Finns det något svenskt nummer eller internationellt gratisnummer att ringa, så att du slipper göra ett dyrt utlandssamtal för att få telefonsupport? Kanske erbjuder de samtal över internet (Skype, Whatsapp eller liknande) eller har en uppringningsservice?
 • Hur föredrar du att kontakta kundtjänsten, och erbjuds denna kanal? Exempel på vanliga lösningar är telefonsamtal, e-post, live chatt (text) och video live chat.
 • Har kundsupporten ett bra rykte bland handlarna? Det kommer givetvis alltid att finnas några handlare som är sura på att supportpersonalen inte kunde trolla med knäna, men hur ser det ut i allmänhet – verkar den här mäklaren vara sämre en genomsnittet? Finns det problem med att ens nå fram till kundtjänsten?
 • Är kundtjänsten bemannad under de tider då du är som mest trolig att handla? Om du till exmepel huvudsakligen handlar sent på kvällarna kommer du inte att kunna få hjälp i realtid från en kundtjänstavdelning som bara är bemannad under svensk kontorstid.

Insättningar och uttag

Metoder

En fördel med att välja forexmäklare som är baserade i Sverige eller har många svenska klienter är att de högst troligen accepterar transaktionsmetoder som är vanliga i Sverige, så att du kan göra dina insättningar och uttag med någon lösning du redan har och är var van vid att använda.

Kontrollera i förväg att mäklaren accepterar någon metod för både insättningar och uttag som du är okej med att använda, och kontrollera också om mäklaren tar ut några insättnings- eller uttagsavgifter när man använder den metoden.

På senare tid har allt fler forexmäklare börjat acceptera överföringar av kryptovaluta (till exempel BTC och ETH), vilket också är något som kan vara värt att överväga.

Gränser

När man börjar använda sig av en ny mäklare är det inte ovanligt att man vill göra en ganska liten första insättning, särskilt om man också planerar att hålla sig till en strategi som bygger på små affärer. Kontrollera i förväg hur pass små insättningar den mäklare du är intresserad av tillåter, och att det fungerar att göra så små insättningar med den transaktionsmetod du vill använda. Det är inte trevligt att inse att man registrerat sig hos en mäklare där man blir pressad att göra en större första insättning än vad man är bekväm med.