CFD Handel

På denna sida

Contracts for Difference (CFD:er) är populära bland korttidshandlare som vill handla till låg kostnad och med hävstång. De är derivt med hög risk och hög potentiell avkastning. Eftersom de är derivat kan du använda dem för att få exponering mot en tilllång utan att äga tillgången. CFD:er gör det också enkelt att spekulera på fallande priser utan att behöva ägna sig åt klassisk blankning.

I denna guide till handel med CFD:er kommer vi att förklara hur de fungerar, diskutera för- och nackdelar med att använda dem och visa hur man kan komma igång med CFD-handel.

Vad är Contracts for Difference?

Sponsrade mäklare med CFD handel

Contracts for Difference (CFD:er) är en typ av derivat. En CFD används för att spekulera på prisrörelsen för en underliggande tillgång, till exempel en aktie. De finns tillgängliga för en mångfald av tillgångsklasser. Du kan till och med använda dem för att spekulera på sådant som inte går att köpa, till exempel rörelserna för ett index.

Innehavaren av en CFD äger alltså inte den underliggande tillgången, utan vill bara tjäna pengar på eventuella prisförändringar.

Dessa instrument är ett avtal mellan två parter – handlaren och mäklaren – där de kommer överens om att betala skillnaden mellan öppnings- och slutpriset på en tillgång. Tillgångarna kan till exempel vara aktier, valutor, råvaror eller kryptovalutor.

CFD:er introducerades i början av 1990-talet som ett sätt för hedgefonder, institutionella investerare och professionella handlare att skaffa sig exponering mot aktier på London Stock Exchange. Över tid öppnades marknaden även för andra typer av investerare.

CFD-handel är populär över stora delar av världen. Den är dock förbjuden eller strikt begränsad i vissa jurisdiktioner, inklusive USA och Hongkong. Detta beror bland annat på att CFD-handel vanligen sker med stora hävstänger vilket innebär att handlare spekulerar med lånade pengar.

Hur fungerar CFD:er?

CFD:er handlas normalt over-the-counter, vilket placerar dem i kategorin OTC-värdepapper.

Med andra ord finns det ingen centraliserad börs där de handlas. Detta skiljer dem från till exempel aktier, råvaror och terminskontrakt. Istället tenderar de att erbjudas direkt till handlare av mäklare och finansiella institutioner.

Individer kan välja att ta en lång eller kort position när de handlar med CFD:er. De kan också bestämma om de vill använda hävstång för att öka sin potentiella avkastning, förutsatt att de uppfyller kraven för att beviljas hävstångshandel.

Lång position vs. kort position

CFD:er tillåter handlare att spekulera på stigande och fallande tillgångspriser. Detta beror på att de inte överför ägandet av den underliggande tillgången när handeln utförs. Det är alltså lika lätt att spekulera på fallande priser som på ökande.

Om en investerare tror att marknaden kommer att stiga, kommer de att ta en lång position och köpa ett bull kontrakt från sin mäklare. Omvänt kommer de att gå kort om de tror att priserna kommer att falla.

Så hur tjänar handlare pengar? I fallet med en lång handel kommer en investerare att köpa CFD:n till marknadspriset och se till att sälja den igen efter att (förhoppningsvis) värdet på den underliggande tillgången har stigit. De kommer sedan att stoppa skillnaden i fickan, ett belopp som betalas av mäklaren.

Men om tillgången istället sjunker i värde kommer handlaren att vara tvungen att betala skillnaden till CFD-leverantören, vilket resulterar i en förlust.

Processen att gå kort fungerar på motsatt sätt. Björn handlare kommer att låna kontraktet från mäklaren och sälja det i hopp om att köpa tillbaka det till ett lägre pris senare. Men om priset oväntat stiger, kommer handlaren att behöva köpa tillbaka CFD:n till detta högre pris och betala skillnaden till kontraktsleverantören.

Hävstångsfaktorn

Många dras till CFD-handel eftersom de ges möjlighet att använda hävstänger för att pumpa upp sin eventuella avkastning. Hävstångshandel innebär att du lånar pengar från din mäklare. På så vis kan handlare öppna en större positioner än om de bara använde sina egna medel.

I jurisdiktioner där lagstiftningen inte innebär någon begränsning är det vanligt att mäklare erbjuder en högre hävstång för CFD-handel än för de flesta andra tillgångar och produkter man kan handla med. Det finns flera faktorer som avgör hur mycket hävstång man kan få tillgång till, inklusive vilken mäklare man har, den underliggande tillgången och den juridiska situationen.

För att använda en hävstång måste handlaren sätta in en del av investeringens totalvärde. Detta kallas även för marginal. Resten av beloppet lånas från mäklaren.

En hävstångsgrad på 1:5 (eller marginalgrad på 20%) innebär att en handlare kan kontrollera en position om $5 000 med bara $1 000 av sitt eget kapital.

Om marknadspriset rör sig emot handlaren kan denne vara tvungen att sätta in ytterligare medel för att täcka potentiella förluster. Detta kallas margin call. Om man inte gör en sådan insättning kan mäklaren tvångsstänga positionen.

Medan användningen av hävstång kan förstärka en handlares inkomster, kan massiva förluster ackumuleras om marknaderna rör sig i ”fel” riktning. Antalet handlare som gått rejält back på sin hävstångshandel är betydande.

Viktigt: Samma funktion som boostar potentiella vinster boostar även potentiella förluster. Du har chansen att gå med större vinst men också risken att gå med större förlust. Riskera aldrig pengar du inte har råd att förlora, särskilt inte när du spekulerar med lånade pengar.

Hantering av hävstångsrisk

Det är viktigt att ha en klok och sansad inställning till hävstänger när man handlar med CFD:er. Det är en bra idé för nybörjarhandlare att använda en mycket låg hävstång eller ingen hävstång alls.

En hävstång på 1:2 eller 1:3 kan hjälpa handlare att delta på marknaden utan att utsätta sig för enorma risknivåer.

För icke-yrkesmässiga handlare om EU finns tak för hur höga hävstänger mäklaren får ge och det finns också skyddsregler som är till för att förhindra att handlaren förlorar mer tillgångar än vad som finns i handelskontot. Detta innebär dock samtidigt att mäklaren kommer att vidta åtgärder för att skydda sig mot att behöva täcka förluster, så kontrollera alltid om Negative Account Protection gäller för ditt konto och exakt vad det innebär.

När din handelsstrategi börjar ge fina resultat kan det vara svårt att motstå frestelsen att öka hävstångsnivåerna i jakten på större vinster. Men att hålla huvudet kallt i denna situation är avgörande. En enda förlust med hög hävstång kan utplåna all framgång du haft fram till den punkten och då är det lätt att hamna i en situation där man börjar ta ännu högre riskere för att försöka täcka de gamla förlusterna.

Det är också viktigt för handlare att lära sig att använda verktyg som stop-loss som en del av sin riskhanteringsrutin. En stop-loss stänger automatiskt en position när marknaden faller till en prisnivå som handlaren har förvalt. Detta bidrar i sin tur till att begränsa förlusterna. En stop-loss kommer dock med sina egna nedsidor. Till exempel kommer den, eftersom den är helt automatiserad, att utlösas och realisera förluster även i situationer där en mänsklig handlare skulle ha insett att det högst troligen rör sig om en mycket tillfällig dipp .

Ordern take-profit är ett annat vapen som framgångsrika CFD-handlare ofta använder. Den fungerar på ett liknande sätt som stop-loss i att den stänger en position när priserna når en viss nivå, i detta fall när marknaden har stigit till den punkt som angetts av investeraren.

Take-profit ser till att vinster realiseras in innan tillfället passerar. De hjälper också till att minimera den emotionella aspekten av CFD-handeln och förhindrar därmed handlare från att jaga större vinster baserade på osunda resonemang. Det är lätt att bli girig när det går bra, och övertala sig själv om att hålla en position öppen bara liiite längre till….och så plums vänder priskurvan ned igen och det är för sent att realisera vinsten.

Handelsavgifter

En av de viktigaste punkerna vad gäller handelskostnader är det man på engelska brukar kalla spreads, det vill säga skillnaden mellan mäklarens köppriser och säljpriser. På svenska talar man ibland om spridning, men den engelska termen spreads är också vanligt förekommande.

Handlare kommer att handla till köppriset (eller frågepriset) om de vill ta en lång position och kommer att handla till säljpriset (eller budpriset) om de vill gå kort.

 • Mäklarföretag som erbjuder CFD-handel tjänar vanligen en hel del pengar genom att erbjuda CFD:er med en något bredare spridning än den faktiska marknadsspridningen.
 • Högre spridningar kan avsevärt äta upp en handlares vinster, så det är viktigt att noggrant hålla ett öga på detta.

Vissa mäklare (långt ifrån alla) tar också ut en fast avgift för handeln med CFD:er, känd som kommission. Hos vissa mäklare finns det möjlighet att öppna ett konto där man betalar lite mer (fast eller rörlig) kommission i utbyte mot tajtare spreads.

Slutligen bör CFD-handlare vara medvetna om att det kan finnas en avgift för att hålla positioner öppna över natten. Detta är känt som en swapavgift. CFD-handlare är ofta daytraders som stänger alla öppna positoner innan handelsdagens slut varje dag.

CFD-handel i praktiken

Låt oss säga att en handlare förväntar sig att aktiekursen för Tonys Däckbutik kommer att öka. De väljer en mäklare och bestämmer sig för att köpa några CFD:er där den underliggande tillgången är aktier i Tonys Däckbutik. Aktierna i däckåterförsäljaren handlas vid den tidpunkten för $50.

Handlaren deponerar $1 000 hos en mäklare som erbjuder maximal hävstång på 1:5. Detta möjliggör för handlaren att kontrollera en position på upp till $5 000 (5 x $1 000).

Med hjälp av de $1 000 som den ursprungliga insättningen bestod av bestämmer handlaren sig för att köpa 100 CFD:er i Tonys Däckbutik, vilket skapar en position på $5,000 (100 CFD:er x $50).

Låt oss nu anta att aktiekursen för Tonys Däckbutik har gått upp till $55 nästa vecka. Handlaren har gjort en vinst på $5 per CFD, vilket innebär att deras totala vinst på affären ligger på $500 (100 CFD:er x $5 i vinst per CFD). Vid denna tidpunkt bestämmer de sig för att stänga sin position och realisera denna vinst.

Så vilken avkastning har personen gjort på sin ursprungliga marginal? Detta kan beräknas genom att dividera vinsten ($500) med den ursprungliga marginalen ($1 000) och sedan multiplicera den resulterande siffran med 100.

Handlaren ovan har gjort en avkastning på 50 % på sin ursprungliga marginal, vilket är mycket högre än vad de kunde ha förväntat sig om de bara hade köpt aktier i Tonys Däckföretag och inte använt någon hävstång.

Om handlaren hade spenderat sina initiala $1 000 på att köpa 20 aktier (för $50 styck) i Tonys Däck, hade handlaren gjort en mycket lägre vinst på $100 och en sämre avkastning (10 %) på sin investering.

För- och nackdelar med CFD-handel

Fördelar

 • Hög flexibilitet: Handlare kan välja att spekulera på en mängd olika tillgångsklasser och på många olika marknader. Detta ger i sin tur en möjlighet att handla när som helst på dygnet om man är villig att spekulera på olika tillgångar. (Vissa mäklare begränsar dock tiderna när affärer kan genomföras.)
 • Hävstångsfaktorn: Dessa derivat låter handlare göra affärer med mer pengar än de typiskt skulle i traditionella investeringsmarknader. Så individer kan kontrollera större positioner än om de bara hade använt sina egna pengar, vilket ger en möjlighet att åstadkomma bättre avkastningar.
 • Låga kostnader: CFD-dagshandel är ofta mer kostnadseffektiv än att köpa och sälja andra tillgångar eller finansiella instrument. Detta beror på att mäklare tar ut små (eller till och med noll) avgifter när handlare går in och ut ur positioner.
 • Stark likviditet: CFD-handelsvolymer är höga, vilket låter investerare öppna och stänga positioner enkelt och snabbt. Det hjälper också till att hålla köp- och säljspridningar tajtare, vilket är en viktig faktor för att gå med plus över tid.
 • Ingen äganderätt till den underliggande tillgången: Detta tillåter kortsiktiga handlare att gå långt eller kort, vilket ger dem möjlighet att tjäna pengar även om marknaderna faller. Det betyder också att avgifter som till exempel stämpelskatt inte aktualiseras.

Nackdelar

 • Risk för stora förluster: Vid CFD-handel är det vanligt att använda sig av hävstänger. Handel med lånade pengar kan boosta dina vinster, men samtidigt är användningen av utlånade medel från en mäklare mycket riskfyllt eftersom du handlar med pengar som du inte har.
 • Motpartsrisk: CFD:er handlas over-the-counter och inte via en börs, vilket innebär att handlare får förlita sig på motpartens kreditvärdighet och integritet. Transparensen är också svagare med OTC-instrument som CFD:er, och information om priser och handelsvolymer kan vara svårare att hitta. Det blir extra viktigt att ha en seriös och pålitlig mäklare.
 • Regulatoriska problem: CFD-industrin är i många jurisdiktioner underkastad mycket mindre strikta regler än andra marknader, vilket i sin tur innebär sämre investerarskydd.

Hur man handlar med CFD:er

Det är ganska enkelt att komma igång med handel med CFD:er och detta är en av anledningarna till deras ökande popularitet på senare år. Men, som med all spekulation med finansiella instrument eller tillgångsklasser, är det en konstform som kräver mycket tid och disciplin om man faktiskt ska kunna gå med vinst över tid. Det är lätt att komma igång men svårt att gå med vinst, särskilt på lång sikt.

Här är några av de viktigaste sakerna handlare behöver göra när de påbörjar sin CFD-handelsresa.

Utbildning och efterforskning

Detta borde vara en självklarhet, men många kastar sig tyvärr in i CFD-handel utan att egentligen ha några kunskaper om vad det är. Förutom att man ska ha kunskap om detaljerna rörande hur själva CFD:erna fungerar är en bredare kunskap om finansiella marknader och vad som driver dem att rekommendera.

Lyckligtvis finns det en rikedom av resurser tillgängliga på nätet för handlare, bland annat i form av utbildningssajter och finansiella nyhetskällor.

I detta skede får en handlare också en uppfattning om vilka underliggande tillgångar de kanske vill spekulera på med CFD:er. Självklart kommer detta att kräva att de utökar sin kunskap ännu mer inom just den nischen. Till exempel behöver handlare som vill satsa på olja förstå hur utbud- och efterfrågefaktorer interagerar för att påverka oljepriserna. Viktiga saker att notera inkluderar OPEC+ produktionsnivåer och geopolitiska förhållanden i Mellanöstern, ekonomiska data som BNP och fabriksproduktionsrapporter, och förändringar i värdet på den amerikanska dollarn.

En handlare måste också överväga vilka handelsstrategier som ska användas vid köp eller försäljning av CFD:er. Viktiga saker att tänka på i detta skede inkluderar hur ofta man vill handla och vilken tid på dagen; din attityd till risk och om du föredrar att använda fundamental eller teknisk analys.

Öppna ett konto hos en mäklare

Att välja vilken mäklare som ska användas är nästa steg för nya investerare. På investmentguide.se kan du läsa mer information om CFD-mäklare. Vilken mäklare man så småningom bestämmer sig för att använda kan att bero på en mängd olika variabler, inklusive:

 • Hur användarvänlig och stabil handelsplattformen är, och vilka verktyg och tjänster som är tillgängliga (till exempel avancerade diagram, nyhetsflöden och automatiserad handel).
 • Utbudet av underliggande tillgångar som kan spekuleras på med CFD:er.
 • Tillgängligheten (och potentiella nivåer) av hävstång.
 • Marginalkrav, och om dessa passar handlarens risktolerans och handelsstrategi.
 • Utbildningsresurser och annat användbart material för CFD-dagshandel.
 • Om ett demokonto med låtsaspengar är tillgängligt som kan hjälpa nya CFD-handlare att lära sig grunderna och utforska plattformen utan risk.
 • Regulatorisk status och rykte hos kunder och marknadsexperter.
 • Speads, kommissioner och övriga avgifter.

Köp eller sälj

Om du köper går du lång.

Om du säljer går du kort (blankning).

Om du öppnar en handelsticket på din handelsplattform kommer du att kunna se det aktuella priset. Det första priset kommer att vara budet (säljpriset). Det andra priset kommer att vara erbjudandet (köppriset).

Priset på din CFD är baserat på priset på det underliggande instrumentet. Om du har anledning att tro att marknadspriset kommer att gå upp, bör du köpa. Om du tror att den kommer att minska, bör du sälja.

Handelsstorlek

Nu behöver du välja storleken på den CFD du vill handla med. Med en CFD kontrollerar du storleken på din investering, så även om priset på den underliggande tillgången kommer att variera, bestämmer du hur mycket du vill investera.

Mäklarföretag kommer att ha minimikrav på marginal; ett minsta belopp som krävs för att handeln ska kunna öppnas om du använder hävstång.

Marginalkravet kommer att variera från tillgång till tillgång. Det kommer att visas tydligt om du använder en seriös mäklare, och det samma gäller för det totala värdet av handeln (din exponering).

Flyktiga tillgångar som kryptovaluta har vanligtvis högre marginalkrav. Så en position med exponering mot $2 000 i Bitcoin kan till exempel behöva en marginal på $1 000.

En väletablerad aktie kan samtidigt bara behöva en marginal på 5%. Så en $2 000 position på Meta kan bara kräva $100 från ditt konto.

Inom EU finns regler som begränsar hur stora hävnstänger mäklaren får ge till icke-yrkesmässiga handlare. Du som är icke-yrkesmässig handlare kan alltså räkna med ganska höga marginalkrav, särskilt för handel med underliggande tillgångar som anses vara extra riskfyllda, till exempel kryptovaluta.

Lägg till stop-loss och take-profit

Detta hjälper dig att realisera vinster och begränsa eventuella förluster. Som förklarat ovan kommer de flesta CFD-handelsstrategier att använda stopp-loss, take-profit och liknande funktioner för att hantera risk.

De är en viktig del av en handlares riskhanteringsstrategi. När du har definierat din risktolerans kan du placera en stop-loss för att automatiskt stänga en handel om marknaden når en förutbestämd nivå. Detta hjälper dig att begränsa förluster.

En take-profit order instruerar din plattform att stänga en handel om det pris som du har angett har nåtts. För take-profit handlar det alltid om ett pris där du gör en vinst. Det är alltså en vinsthemtagningspunkt.

Om du väljer att använda en handelsrobot för din CFD-handel kommer de att använda förprogrammerade instruktioner som dessa för att gå in och ut ur affärer i linje med din CFD-handelsplan. Dessa är bra för att stänga affärer nära motståndsnivåer utan att ständigt behöva övervaka alla positioner.

Övervaka & stäng positioner

När du har valt CFD och placerat stop-loss och take-profit kommer handeln att förflytta sig i enlighet med marknadspriset på den underliggande tillgången. Du kan se marknadspriset i realtid och du kan lägga till nya affärer eller stänga positionen.

Om din stop-loss eller take-profit inte har aktiverats kan du stänga din position själv när du beslutar dig för att göra det. Välj bara ”stäng position” från positionsfönstret. Du kommer att kunna se din vinst eller förlust nästan omedelbart i ditt kontosaldo.

Artikeln uppdaterades senast: februari 28, 2024