Finansiella instrument

Day tradingDet finns en lång rad olika finansiella instrument som man kan handla med som day trader. Ett mycket stort antal day traders och vanliga sparare väljer att handla med aktier men det finns många andra typer av finansiella instrument som är lämpliga att trada i såsom valutor och råvaror. Samtliga typer av finansiella instrument har sina styrkor och svagheter. Vilken typ av instrument som passar bäst för trading beror till stor del på handlaren. Du bör handla med en typ av finansiellt instrument som du finner intressant och lätt att hålla dig insatt i. Om du inte gillar ett instrument kommer det vara mycket svårare att hålla dig insatt nog att tjäna pengar.

Nedan hittar du en introduktion till några av de allra mest populära typerna av finansiella instrument.. Om du vill veta mer om en typ av finansiellt instrument så rekommenderar vi att du besöker vår sida som fokuserar på just det finansiella instrumentet.

Aktier

Aktier är troligen den absolut mest populära typen av finansiella instrument bland sparare och investerare. Aktier är bundna till ett visst företag och företagets ägande är bundet till dess aktier. Om du äger en aktie äger du med andra ord en liten bit av företaget. Hur stor bit du äger beror på hur många aktier företaget har. Stora företag har ofta många miljoner aktier. Alla aktier fungerar inte nödvändigtvis på samma sätt utan vissa företag kan ha aktier som ger dess ägare högre rösträtt vid bolagsstämmorna eller högre utdelning. Många men inte alla aktier är lämpliga för day trading. Lämpliga aktier skall ha en tillräckligt hög likviditet för att du alltid skall kunna sälja dina aktier när du vill sälja dem. Som Day trader handlar du på trender och små kursrörelser. Det underliggande företaget spelare mindre roll. Läs mer om att trada med aktier här.

Valutor

valutaValutor handlas inte genom någon börs eller organiserad marknadsplats. De handlas i stället genom den s.k. Interbank marknaden. Interbank marknaden består av ett antal stora affärsbanker som handlar valuta med varande och visar varandra vad de är villiga att köpa och sälja en valuta för. Det är endast dessa banker som har tillgång till detta system. Om du vill handla med valutor måste du istället skaffa ett konto hos en mäklare som genomför affärerna åt dig genom samarbete med en eller flera av dessa stora affärsbanker. Valutamarknader kan p.g.a. sin höga likviditet vara en utmärkt marknad för day traders men det kan vara svårt att slå spreaden. (skillnaden mellan köp och sälj priset.). Du kan läsa mer om Valutamarknaden här.

Ränteplaceringar

Storbankerna erbjuder ofta investeringar i form av ränteplaceringar i olika värdepapper som även kallas räntefonder. Räntefonder innebär i regel en lägre risk i förhållande till aktiefonder eftersom de inte följer aktiernas kurvor. Det finns två former av räntor som man kan spara i, långa räntor och korta räntor. Vilken du ska välja beror på vilket mål du har med ditt sparande och framför allt hur snabbt du vill ha avkastning.

Korta räntefonder innebär låg risk men är ändå bra för kortsiktiga resultat. Räntorna handlas i räntebärande värdepapper med upp till ett års löptid, dessa kallas även penningmarknadsfonder.

Långa räntefonder är passande för dig som har ett mer långsiktigt mål med ditt sparande. Dessa kan ge större avkastning än korta räntefonder men på längre sikt. Långa räntefonder kallas även för obligationsfonder

Binära Optioner

Binära optioner sågs ursprungligen som spel och dess handel drevs ofta av online casinon. Binära optioner har sedan dess utvecklats och ses idag som finansiella instrument. Binära optioner kallas också allt eller inget option och digitala optioner. Binära optioner är optioner som har två möjliga utfall. Endera förlorar du hela din insats (du kan inte förlora mer än din insats) eller också så erhåller du en hög avkastning. Binära optioner ger ofta upp emot 90% i avkastning och det finns vissa typer som kan ge 500% eller mer.

allt eller inget optionBinära optioner är bundna till underliggande finansiella instrument såsom aktier, valutapar eller råvaror. När man handlar med binära option är målet att förutsäga det underliggande instrumentets utveckling. Om man korrekt förutser en marknadsrörelse i det underliggande objektet tjänar man pengar. Om man inte är korrekt förlorar man sin insats.

Binära optioner kan ha mycket olika löptider. Från bara några sekunder till flera veckor. Binära optioner är förenad med stor risk och är inte ett instrument vi rekommenderar att du handlar i som day trader då det kan vara svårt att tjäna pengar, speciellt när ekonomin är orolig och marknader volatila. Läs mer om binära optioner här.

För att kunna handla med binära optioner måste du ha ett konto hos en mäklare som erbjuder handel med binära optioner.  Det finns många mäklare som du kan välja. Du kan läsa mer om att välja mäklare här. Jag använder IQ option (Engelsk recension). Men du kanske föredrar en annan mäklare som passar dig bättre.

Råvaror

Råvaror är precis som valutor ofta mycket bra val för den som vill trada då deras höga likviditet gör det enkelt att omsätta stora summor utan problem. Man kan handla båda med fysiska råvaror och med råvarubaserade finansiella instrument. Som trader skall du handla med de senare. Detta då det är mycket opraktiskt att handla i fysiska råvaror som behöver lagras och skötas. Du kan läsa mer om finansiella instrument här.