Nordnet aktiemäklare

På denna sida

Aktie- och fondepå (inte ISK) hos Nordnet

Om du använder en vanlig aktiedepå & fonddepå hos Nordnet kommer innehavet inte att beskattas som ett investeringssparkonto (ISK) utan de vanliga skattereglerna för respektive tillgång gäller. Detta innebär bland annat att du betalar 30% skatt på avkastningen (utdelningar och realiserade vinster) på din aktiehandel och får kvitta vinster mot förluster i samma inkomstslag för att få ned skatten.

När du blir kund hos Nordnet kommer du automatiskt att få ett aktie- och fondkonto. Om du redan är kund hos Nordnet, t ex för att du öppnat ett ISK där, behöver du alltså inte göra något speciellt för att börja använda en aktie- och fonddepå också.

Vad kan jag handla med i en aktie- och fonddepå hos Nordnet?

Du kan handla med många olika typer av värdepapper, inklusive aktier, fondandelar, konvertibler, optioner, derviat och vissa strukturerade produkter.

Reglerna för vad man kan handla med i ett ISK är mer begränsande än reglerna för en aktie- och fonddepå. Du kan till exempel använda din depå för handel med ett mycket större utbud av onoterade aktier jämfört med vad som går att köpa i ett ISK. Detta är inte unikt för Nordnet utan har att göra med lagstiftningen för investeringssparkonton (ISK).

Kostar det något att öppna en aktie- och fonddepå hos Nordnet?

Nej

Kostar det något att ha en aktie- och fonddepå hos Nordnet?

Nej, att bara ha depån kostar inte något. Däremot kan det kosta att köpa och sälja värdepapper, till exempel aktier, i depån

Beskattning av aktiedepå

 • Du betalar 30% skatt på intäkter från dina aktier och realiserade vinster från din aktiehandel.
 • Du betalar inte någon skatt på själva värdet av aktierna i din aktiedepå. Detta är en viktig skillnad mellan aktiedepå och ISK. (Till skillnad från ett ISK spelar det inte heller någon roll hur mycket pengar du satt in i din aktiedepå under beskattningsåret.)
 • Realiserade förluster i inkomstslaget kapital kan kvittas mot realiserade vinster i samma inkomstslag. Du kan alltså kvitta förluster mot vinster, och därmed sänka din skatt. Detta är en av fördelarna med att ha en aktiedepå istället för ett ISK.
 • När det är dags att deklarera finns försäljningarna i aktiekontot förtryckta på blanketten eftersom Nordnet har skickat in informationen till Skatteverket. Däremot ska du själv fylla i vad du köpt och sålt aktierna för. Detta görs på blanketten K4.

Viktigt: Ovanstående information gäller för aktier. Om du också har fondandelar i ditt aktie- och fondkonto behöver du sätta dig in i vilka regler som gäller för dem. Till exempel betalar du en årligt fondskatt på 0,12% av fondandelarnas värde.

Kostnader för att handla med aktier i en aktie- och fonddepå hos Nordnet

Vad det kostar att handla med aktier i ett aktiekonto hos Nordnet varierar beroende på vilken typ av aktier det rör sig om och vilken courtageklass du har valt.

Mer information hittar du här.

Både Nordnet och konkurrenten Avanza har ett erbjudande som gör att du kan handla med vissa aktier courtagefritt så länge dina tillgångar hos mäklaren understiger ett visst värde. Hos Nordnet gäller detta erbjudande i sex månader för nya kunder. För mer detaljer, besök Nordnets sajt.

Kan jag ha en aktie- och fonddepå ihop med andra?

Ja. Till skillnad från ett ISK kan flera personer ha en aktie- och fonddepå tillsammans.

Kan en juridisk person ha en aktie- och fonddepå?

Ja. Till skillnad från ett ISK kan en juridisk person ha ett aktie- och fonddepå.

Är jag juridisk ägare till aktier som ligger i mitt aktiekonto hos Nordnet?

Ja. Du är juridisk ägare till aktierna och om aktierna ger rösträtt på bolagsstämman är det du som har denna rösträtt. Detta gäller oavsett om du har dem i ett ISK eller i ett aktiekonto, däremot inte för kapitalförsäkringar. Om du sparar i aktier i en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som är den juridiska ägaren och har rösträtten.

Säkerhet

Din aktie- och fonddepå hos Nordnet omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin och investerarskyddet, upp till respektive övre gräns. För mer information, besök Riksgälden.

Nordnet är skyldiga att hålla dina tillgång helt separerade från Nordnets egna tillgångar. Detta underlättar för dig att få tillbaka dina tillgångar om Nordnet skulle hamna på obestånd.

Belåning

Hos Nordnet kan du låna pengar till förmånlig ränta och använda din aktie- och fonddepå som säkerhet för lånet. Du kan använda lånet för att köpa aktier och fonder via Nordnet eller ta ut pengarna.

Hur stort lån du beviljas och till vilken ränta beror på individuella faktorer, inklusive tillgångarna i ditt aktie- och fondkonto och din handelshistorik. Belåningsgrad och vilka värdepapper du har i ditt konto kan påverka vilken ränta du erbjuds.

Lånet har inte någon bindningstid. Om du avslutar lånet (genom att slutbetala det) avslutas lånet utan att du behöver betala någon straffavgift eller liknande för att ha avslutat det ”i förväg”. På så vis är det mer förmånligt än till exempel ett bolån med bunden återbetalningstid.

Det finns som man kan förvänta sig en hel del regler och villkor förbundet med låna pengar hos Nordnet. Besök deras sajt för mer detaljerad information.

Blankning av aktier

Med en aktiedepå hos Nordnet kan du blanka aktier. För att kunna blanka behöver du ha godkänt Ramavtal för värdepapperslån och godkänt Kreditavtal & Förfogandeavtal. Ansökan sker online och bekräftas med ditt bank-ID.

Kan jag flytta aktier till min aktie- och fonddepå hos Nordnet?

Ja, om du har aktier förvarade hos något annat värdepappersinstitut går de i normalfallet att flytta till din depå hos Nordnet.

Varför kan det vara bra att använda två eller flera valutakonton hos Nordnet?

Att använda olika valutakonton kan vara en bra lösning för att hantera valutarisk vid handel med utländska värdepapper. Du slipper riskera oväntade växelkursförändringar. Om du sedan väljer att genomföra en manuell valutaväxling är spreaden hos Nordnet bara 0,15%. (För automatisk valutaväxling är den 0,5% så det rör sig om en markant skilland.)

När du öppnar en aktie- och fondepå hos Nordnet öppnas automatiskt ett valutakonto åt dig för valutan SEK och detta är din huvudvaluta. Du kan sedan välja att aktivera valutakonton för vissa andra valutor. Tillgängliga valutor är EUR, USD, DKK, NOK och CAD.

Om du till exempel har aktiverat ett valutakonto för CAD och sedan handlar med kanadeniska värdepapper som handlas i CAD kommer transaktionsredovisningen att ske i CAD.

Sammanfattning: När är det bäst att välja en aktiedepå hos Nordnet istället för ett ISK för min aktiehandel?

 • När du vill att de vanliga skattereglerna för inkomst av kapital ska gälla. Detta innebär bland annat att din aktiehandel endast beskattas på intäkter och realiserade vinster, och att du kan kvitta realiserade vinster mot realiserade förluster i din deklaration för att få ned skatten. Många investerare väljer aktiekonto istället för ISK för särskilt riskfyllda investeringar, eftersom de vill kunna göra förlustavdrag i deklarationen.
 • När du är okej med att det kommer att vara lite krångligare att deklarera din aktiehandel jämfört med aktiehandel som sker i ett ISK.
 • Om du har en låg förväntad avkastning kan det vara bättre att använda aktiekonto istället för ISK, eftersom du bara beskattas på verklig realiserad avkastning i ditt aktiekonto medan ditt ISK schablonbeskattas baserat på värde och insättningar.
 • Om du vill vara juridisk ägare till aktierna och ha rösträtten på bolagsstämman fungerar det bra med både aktiekonto och ISK. Däremot behöver du låta bli att lägga aktierna i en kapitalförsäkring.
 • Hos Nordnet kan ägna dig åt blankningsaffärer i ett aktiekonto men inte i ett ISK.

Investeringssparkonto (ISK) hos Nordnet

 • Ett investeringssparkonto (ISK) kan endast innehas av fysiska personer (och dödsbon).
 • Ett ISK kan inte samägas.
 • Ett ISK schablonbeskattas baserat på kapitalunderlaget och förra årets statslåneränta + 1 procentenhet. Kapitalunderlaget räknas fram baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK vid ingången av varje kvartal + de insättningar som gjorts under året.
 • Du betalar inte reavinstskatt med ett ISK.
 • Eftersom ett ISK schablonbeskattas kan du inte kvitta vinster mot förluster.
 • Eftersomk ett ISK beskattas baserat på värde och insättningar kommer du att betala skatt även för år då värdet på tillgångarna i ditt ISK har sjunkit.
 • Det är väldigt enkelt att deklarera när man använder ett ISK för sin handel med värdepapper, eftersom företaget du har ditt ISK hos (t ex Nordnet) kommer att skicka in kontrolluppgifter direkt till Skatteverket så att den ISK-skatt du ska betala för beskattningsåret räknas ut och finns inskriven på din deklarationsblankett när du får den.

Detta är allmänn information om ISK. För mer specifik information om vilka regler som gäller för att ha ett ISK hos just Nordnet, besök vår sida om ISK hos Nordnet.