Att analysera aktier

På denna sida

Att tjäna pengar på aktier behöver som jag tidigare har sagt inte vara betydligt svårt. Man måste inte vara en expert och man måste inte spendera massvis med tid på att analysera olika aktier. Med detta sagt så bör man dock inte sticka under stolen med att det är väldigt bra om man kan analysera en aktie själv före man köper den. Det är möjligt analyseraatt tjäna pengar enbart genom att ta rygg på experter och köpa de aktier som olika finanstidningar rekommenderar. Det är dock alltid mycket bättre om man själv kan ta en titt på aktierna innan man köper dem för att se om man håller med analytikerna och för att se om aktier i fråga passar in i just din portfölj.

Att analysera en aktie behöver inte vara svårt och all information som du behöver finns tillgänglig hos din mäklare och på otaliga gratis webbsidor. Olika analytiker väljer att titta på olika faktorer när de analyserar aktier och fäster olika vikt vid olika saker. Här på denna sida kommer jag att berätta om de faktorer som jag tittar på mest. Dessa faktorer är framtidsutsikter, historia världsläge och nyckeltal. Av dessa fäster jag störst vikt på nyckeltal och därefter på framtidsutsikter.

Historia

Företagets historia ger mycket viktig information när man analyserar ett företag. Den viktigaste information som man kan få genom att titta på hur företaget har utvecklats tidigare är att man kan se om de har för vana att leva upp till sina löften. Vissa företag gillar att gå ut med nyheter långt innan det är säkert att det blir så och som följd är det många nyheter som det aldrig blir något med. Detta är speciellt vanligt bland s.k. förhoppningsbolag som alltid säger sig vara några månader från det stora genombrottet. Det är ofta mycket farligt att investera i bolag som inte brukar leva upp till sina löften. Man kan också se om företaget har haft en stabil utveckling. Något som ytterligare kan öka den tillit man känner för bolaget.

Annan viktig information som man kan få genom att titta på deras historia är genomsnittlig tillväxt, om de brukar ge en utdelning, hur stor utdelningen brukar vara, hur mycket den brukar växa från år till år etc.

Framtidsutsikter

courtageEtt företags framtidsutsikter är en av de absolut viktigaste faktorerna att ta i beaktande innan man köper in sig i ett bolag. Detta beror på att all historisk information inklusive nyckeltal kan vara helt värdelösa om verkligheten har förändrats på ett sådan sätt att företagets framtid är trolig att se mycket annorlunda ut än dess historia. Detta kan vara både positivt och negativt. Ett positivt exempel kan t.ex. röra sig om ett bolag som slutligen har fått sin nya medicin godkänt för försäljning i EU och USA. Detta kan över natten göra ett opålitligt förlustinbringande bolag till en stabil kassako. Det behöver dock inte röra sig om något så konkret som ett tillstånd att sälja en produkt utan kan också röra sig om något så svårbedömt som ändrade konsumenttrender.

Det är också möjligt att stabil vinstdrivande företag av olika anledningar kan ha hamnat i en situation där deras framtid kanske inte ser lika ljus ut som tidigare. Det kan vara mycket dyrt att investera i denna typ av bolag då de kan göra en långsam resa till botten om de inte lyckas ändra sin verksamhet. Exempel på bra stabila företag som har dött på detta sätt, och kostat aktieägare mycket pengar, inkluderar t.ex. Xerox och Kodak. Båda dog sakta medan det tog en allt större del av en krympande marknad. Ett annat exempel är RIM (Research in motion, Blackberry). RIM kunde inte behålla sin kundgrupp när nya företag som APPLE och Samsung kom in på marknaden och erbjöd telefoner som konsumenterna gillade bättre. I dagsläget är det istället APPLE som ser ut som ser ut som en riskabel investering efter att företaget inte har presenterat något nytt på flera är och där företaget idag kan se sig omsprungna på flera områden av Samsung Galaxy och mer nyligen Microsoft Surface. Apple är dock fortfarande ett mycket lönsamt företag som har alla möjligheter att vända utvecklingen. Jag tar bara med det här som ett exempel på ett företag där man skall se varningstecknen och ta dessa i beaktande innan man väljer att investera.

Världsläge

globalMed världsläget menar jag allt som är utanför företagets kontroll men som kan gynna eller missgynna företaget. Detta kan t.ex. involverade höjda eller sänkta priser på viktiga råvaror eller reformer som olika länder försöker genomföra. Om Sverige t.ex. bestämmer sig för att vi vill att det skall byggas 100 000 nya lägenheter i storstadsområden under de närmsta 5 åren så kommer detta t.ex. givetvis att gynna byggbolag och bolag som säljer till byggbolag och detta kan därför vara ett bra tillfälle att investera i dessa bolag. Exempel på en reform som kan ha negativ påverkan är om myndigheterna bestämmer sig att höja skattesatsen på en produkt för att fasa ut den ur marknaden eller att en produkt helt enkelt förbjuds helt. Ett exempel på detta är hur Sverige har ändrat vilka typer av glödlampor som får säljas i Sverige.

En nyhet av denna typ behöver inte vara global för att vara viktig för bolaget utan även lokala satsningar kan ha stor betydelse. Man kan välja att handla på förväntade beslut för att få en högre avkastning (mot högre risk) eller på redan tagna beslut.

Nyckeltal

Nyckeltal är tal som kan säga dig mycket om ett företags hälsa. De talar om huruvida ett företag är lönsamt, hur välfinansierat det, hur hög värdering det har i förhållande till vinst och omsättning osv. Det finns en lång rad olika nyckeltal som alla ger mycket värdefull information. Om du vill handla med aktier är det mer än värt ansträngning att lära dig olika nyckeltal, vad de säger om företaget och vilka värden du helst vill se. De flesta mäklare erbjuder tillgång till ett stort antal nyckeltal som redan är uträknade. Du behöver med andra ord aldrig lära dig hur man räknar ut nyckeltal. De finns tillgängliga ändå. Det enda du behöver lära dig är hur du läser dem. Med detta sagt så kan det vara mer än värt att trots detta lära sig att räkna ut dem eftersom detta ofta ger en bättre förståelse för hur de fungerar.

Nyckeltal ger en oslagbar insikt i ett företags hälsa och du bör alltid g igenom nyckeltalen innan du investerar i en aktie. Jag kommer inte gå igenom enskilda nyckeltal i denna artikel men om du tittar i meny till höger hittar du artiklar om enskilda nyckeltal.