Swing trading

På denna sida

Swing trading är en typ av marknadsspekulation där man inte håller en position öppen särskilt länge. Många som ägnar sig åt swing trading öppnar och stänger positioner mycket snabbare än den genomsnittlige daytradern – ibland är det inte många minuter som positionen är öppen innan det är dags att ta hem vinsten. En annan viktig skillnad är att en strikt daytrader alltid stänger samtliga positioner innan handelsdagen är över, medan en swingtrader ibland – beroende på omständigheterna – väljer att hålla en position öppen över natt.

Vad kan jag handla med?

Swing trading kan man ägna sig åt för nästan vad som helst där det är praktiskt möjligt att köpa och sälja snabbt. Att ägna sig åt swing trading på till exempel den svenska fastighetsmarknaden skulle troligen vara väldigt komplicerat och kostsamt, men att ägna sig åt swing trading på en handelsplattform online där man kan köpa och sälja aktieposter med några enkla knapptryckningar är enkelt och det går att hålla transaktionskostnaderna nere.

Exempel på vanliga underliggare för swing trading är aktier, optioner, futurer, forex (valutahandel) och ETF:er. Även spekulation som bygger på index kan vara föremål för swing trading.

swing trading

Populärt bland hobby-handlare

Sedan sekelskiftet 1900/2000 har swing trading har blivit extra populärt bland småskaliga hobbyhandlare, som uppskattar att den som är på bettet kan göra pengar även på små svängningar och med en liten grundplåt. För stora institutionella investerare är swing trading ofta något som de väljer bort, eftersom de vill handla med så stora poster att det blir svårt att ögonblickssnabbt köpa och sälja vid exakt rätt tillfälle.

Teknisk analys

Många (men inte alla) handlare som ägnar sig åt swing trading tar hjälp av teknisk analys för att avgöra när de ska köpa och sälja. Detta innebär i korthet att man tar del av stora mängder statistisk historisk data, visar upp den i form av grafer och försöker upptäcka mönster. Man handlar alltså baserat på trender snarare än att till exempel försöka förutsäga hur försäljningen av varor kommer att gå nästa år företaget man funderar på att köpa aktier i.

Hävstångshandel

Det är vanligt att kombinera swingtrading med hävstångshandel. Detta innebär att man som handlare tar risker med pengar som man lånat från företaget man gör sin handel hos, något som givetvis är riskfyllt eftersom en handelsförlust kan göra att du blir skyldig pengar. Du riskerar alltså att förlora mycket mer än vad du har i ditt handelskonto.

Skatt

Innan man börjar ägna sig åt swingrading är det viktigt att man sätter sig in i skattereglerna och väljer att utföra sin handel på rätt sätt, annars riskerar man att hamna i en komplicerad skattesituation.

Fördjupning

Om man vill fördjupa sig i ämnet swing trading så finns det massor av information och guider att tillgå, inklusive e-böcker, instruktionsvideor, och siter. Man kan gå hela kurser online eller samla på sig lite information här och där. Det finns också gott om nätforum där swing traders diskuterar med varandra och utbyter erfarenheter.

Givetvis är det som alltid en bra idé att häma information och tips från flera olika källor, ha ett kritiskt öga och inte se någon av dem som Den Stora Sanningen.

Särskilt skeptisk bör man vara till guider som försöker övertyga oss om att använda något särskilt system som de hävdar är ”ofelbart”. Om en person har lyckats utforma ett system för hur man tjänar obegränsat med pengar på aktiehandel helt utan risk borde denne rimligen inte ha något behov av att sälja guider online för $19.99 styck.