Swing trading

På denna sida

Swing trading är en av de mest populära strategierna och erbjuder handlare möjligheten att kapitalisera på korta till medellånga prisfluktuationer i marknadstrender. Denna handledning förklarar hur man swinghandlar, från grunderna till riskhantering och tips för framgång.

Vad är swing trading?

Sponsrade mäklare

Swing trading fokuserar främst på att göra vinster på korta till medellånga prisrörelser inom en underliggande tillgång, såsom aktier, råvaror, forex eller kryptovalutor.

Till skillnad från daytrading, som innebär snabba köp och försäljningar inom samma handelssession, håller du vanligtvis positioner i flera dagar till veckor när du swinghandlar.

Swinghandlare använder ofta en kombination av teknisk analys och fundamental analys för att identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter, med fokus på riskhantering.

Denna typ av handel syftar till att kapitalisera på marknadens ineffektiviteter, händelser som drivs av nyheter eller förändringar i marknadssentiment som kan leda till prisomkastningar eller trender. Genom att noggrant hålla dig till fördefinierade parametrar ökar du chansen för att uppnå lönsamhet över tid samtidigt som du minskar de inneboende riskerna förknippade med handel på volatila finansmarknader.

swing trading

Populärt bland hobby-handlare

Sedan sekelskiftet 1900/2000 har swing trading har blivit extra populärt bland småskaliga hobbyhandlare, som uppskattar att den som är på bettet kan göra pengar även på små svängningar och med en liten grundplåt. För stora institutionella investerare är swing trading ofta något som de väljer bort, eftersom de vill handla med så stora poster att det blir svårt att ögonblickssnabbt köpa och sälja vid exakt rätt tillfälle.

Teknisk analys

Många (men inte alla) handlare som ägnar sig åt swing trading tar hjälp av teknisk analys för att avgöra när de ska köpa och sälja. Detta innebär i korthet att man tar del av stora mängder statistisk historisk data, visar upp den i form av grafer och försöker upptäcka mönster. Man handlar alltså baserat på trender snarare än att till exempel försöka förutsäga hur försäljningen av varor kommer att gå nästa år företaget man funderar på att köpa aktier i.

Hävstångshandel

Det är vanligt att kombinera swingtrading med hävstångshandel. Detta innebär att man som handlare tar risker med pengar som man lånat från företaget man gör sin handel hos, något som givetvis är riskfyllt eftersom en handelsförlust kan göra att du blir skyldig pengar. Du riskerar alltså att förlora mycket mer än vad du har i ditt handelskonto.

Skatt

Innan man börjar ägna sig åt swingrading är det viktigt att man sätter sig in i skattereglerna och väljer att utföra sin handel på rätt sätt, annars riskerar man att hamna i en komplicerad skattesituation.

Swing Trading vs. Day Trading

Swing trading och day trading (även kallat daytrading) är båda aktiva handelsstrategier, men de skiljer sig avsevärt vad gäller tidshorisont och handelsstilar.

Swing trading innebär att hålla positioner i upp till flera veckor. Som swing handlare behöver du vanligen analysera både tekniska och fundamentala faktorer för att identifiera lämpliga ingångs- och utgångspunkter, och använda stop-loss och take-profit ordrar för att hantera risker och fånga större prisrörelser. Denna strategi ger dig mer flexibilitet och möjlighet att inhämta information, analysera och strategisera även utanför handelstiderna.

Daytrading är en mer aggressiv strategi där du kommer att öppna och stänga positioner inom samma handelsdag. Daytrading kräver intensivt fokus, snabbt beslutsfattande och förmågan att kvickt reagera på marknadsutvecklingen. Även om det kan generera snabba vinster utsätter det dig också för högre risknivåer på grund av de korta tidsramarna som är inblandade och potentialen för betydande förluster om de inte hanteras noggrant.

Fördelar och nackdelar med swing trading

Fördelar

 1. Diversifiering: Swing trading tillåter dig att hålla flera positioner samtidigt, vilket diversifierar din portfölj över olika tillgångar och sektorer. Denna diversifiering kan hjälpa till att sprida risk och minska effekten av negativa prisrörelser i en enskild tillgång, vilket potentiellt kan förbättra den övergripande portföljstabiliteten. Det går att ägna sig åt en liknande riskspridning även för daytrading, men det kan vara svårare att göra framgångsrikt eftersom den typen av handel kräver större omedelbart fokus.
 2. Potential för stora vinster: Swing trading syftar till att fånga medellånga trender, vilket kan leda till större vinstmöjligheter jämfört med day trading.
 3. Minskad stress: Swing trading möjliggör ett mindre hektiskt tempo jämfört med daytrading, vilket minskar stress och emotionell press.
 4. Mer flexibilitet: Du har mer tid för analys, vilket gör swing trading lämpligt för deltids- eller heltidshandlare som har handel som sidosyssla.
 5. Lägre transaktionskostnader: Färre affärer innebär normalt lägre transaktionskostnader i form av kommission och spreads.

Nackdelar

 1. Risker över natten: Att hålla positioner öppna över natten utsätter dig för risker över natten, inklusive potentiella prisgap.
 2. Beroende av trender: Swing trading förlitar sig kraftigt på att identifiera och rida på trender, vilka inte alltid kan vara närvarande på alla marknader.
 3. Margin-krav: Beroende på din mäklare och strategi kan swing trading kräva betydande kapital för att uppfylla marginalkrav för flera positioner som ska hållas öppna under en längre period.
 4. Begränsad frekvens: Färre handelsmöjligheter kan vara tillgängliga jämfört med daytrading, vilket potentiellt kan leda till långsammare portföljtillväxt.
 5. Brister på omedelbar återkoppling: Du behöver vänta längre för att se resultaten av dina affärer, vilket kan göra det svårare att justera strategier.

Hur man ägnar sig åt swing trading

Här är ett exempel på hur man gör en swing trade. Observera dock att detta exempel är förenklat för att göra processen mer överskådlig.

Marknadsanalys

Börja med att analysera marknaden för att identifiera en potentiell swing trade-möjlighet. Låt oss säga att du är intresserad av att swing tradea en viss aktie. Du genomför teknisk analys och märker att företaget XYZ har varit i en stark upptrend under flera veckor och aktien handlas för närvarande nära en väldefinierad stödnivå. Denna stödnivå indikerar en potentiell ingångspunkt för en swing trade.

Ingångspunkt

Du bestämmer dig för att gå in i affären om aktiens pris når stödnivån, vilken ligger på $50. Du ställer in en köpgränssorder på $50, vilket innebär att din order endast kommer att utföras om aktiens pris når eller går under $50.

Riskhantering

Som en del av din riskhantering sätter du en stop-loss order på $48. Detta innebär att om aktiens pris faller till $48, kommer din stop-loss order automatiskt att sälja dina aktier för att begränsa potentiella förluster.

Du sätter också en take-profit och väljer att sätta den på $60. Om priset når $60 sker en automatisk försäljning och din vinst realiseras.

Positionsstorlek

Att bestämma storleken på din position baserat på din risktolerans och kontostorlek är avgörande. Låt säga att du bestämmer dig för att riskera högst 2% av ditt totala handelskapital på denna affär. Om ditt handelskapital är $10 000, ska din maximala risk för denna affär då vara $200.

Köpet sker

Aktiens pris når din ingångspunkt på $50 och din köpgränssorder utförs. Du har nu en lång position i företaget XYZ.

Övervaka positionen

Som swing trader avser du att hålla positionen i flera dagar till veckor. Under denna tid övervakar du aktiens pris och den övergripande marknadssituationen.

Utgångsstrategi

Du har flera potentiella utgångsstrategier:

 • Om aktiens pris stiger till din take-profit punkt på $60 säljs positionen automatiskt.
 • Om aktiens pris faller och når din stop-loss på $48 säljs din position automatiskt för att begränsa dina förluster.
 • Du kan också agera manuellt genom att gå in och beordra en försäljning trots att ingen av dessa två punkter har nåtts ännu. Du kan till exempel få ny information som får dig att bedöma att aktiepriset inte kommer att nå hela vägen till $60 och att du därför vill realisera vinsten tidigare manuellt.

Utvärdera

Efter att affären är avslutad, granska din handelsjournal och utvärdera din prestation. Analysera vad som fungerade bra och vad som inte gjorde det, och använd denna information för att förfina din swing trading-strategi för framtida affärer.

10 tips för swing trading

Framgångsrik swing trading kräver en väldefinierad strategi och en disciplinerad inställning. Även om det inte finns någon universell lösning som garanterar vinst finns det vissa nyckelelement som kan vara behjälpliga för dig som vill bygga en framgångsrik swing trading-strategi.

1. Teknisk Analys

Använd tekniska indikatorer och diagram / grafer för att identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter. Letar efter tydliga trender, stöd- och motståndsnivåer, glidande medelvärden och andra tekniska signaler för att vägleda dina affärer.

2. Fundamental Analys

Inkorporera fundamental analys för att välja tillgångar med stark tillväxtpotential eller undervärderade värdepapper. Detta kan inkludera att granska finansiella rapporter, nyheter och ekonomiska faktorer som kan påverka dina valda tillgångar.

3. Riskhantering

Implementera effektiva riskhanteringstekniker för att skydda ditt kapital. Sätt en stop-loss-order för att begränsa potentiella förluster och bestäm din risk-vinst-ratio för varje affär för att säkerställa att potentiella vinster överväger potentiella förluster.

4. Positionsstorlek

Bestäm storleken på varje position noggrant baserat på din risktolerans och kontostorlek. Undvik att överbelåna, eftersom det kan leda till betydande förluster.

5. Tidsram

Definiera varaktigheten för dina swing trades. Swing trading involverar vanligtvis att hålla positioner i flera dagar till veckor, så välj en tidsram som överensstämmer med din strategi och marknadsanalys.

6. Regler för ingång och utgång

Fastställ tydliga kriterier för att gå in och ut ur affärer (öppna och stänga positioner). Detta kan innefatta specifika prisnivåer, tekniska indikatorsignaler eller fundamentala triggers.

7. Backtesting

Testa din strategi mot historisk marknadsdata för att bedöma dess effektivitet och förbättra den vid behov. Detta kan hjälpa till att identifiera styrkor och svagheter i ditt tillvägagångssätt.

8. Disciplin

Upprätthåll disciplin och emotionell kontroll. Undvik att jaga marknaden eller avvika från din plan på grund av rädsla eller girighet. Håll fast vid din strategi även om vissa affärer resulterar i förluster.

9. Portföljdiversifiering

Lägga inte allt eller ens en stor del av ditt kapital i en enda affär. Diversifiera din portfölj för att sprida risken över olika tillgångar eller sektorer.

10. Dokumentation

För handelsdagbok för att hålla koll på dina affärer, resultat och lärdomar. Detta kan hjälpa dig att identifiera mönster i ditt handelsbeteende och göra nödvändiga justeringar.

Slutsats

Swing trading erbjuder ett balanserat tillvägagångssätt för handel, vilket ger mer flexibilitet och minskad stress jämfört med daytrading, samtidigt som det fortfarande erbjuder potential för betydande vinster. Det låter dig dra nytta av kortsiktiga marknadsineffektiviteter, nyhetshändelser eller skiftningar i marknadssentiment, allt samtidigt som du implementerar effektiva riskhanteringsstrategier som stop-loss-order och lämplig positionsstorlek.

Framgångsrik swing trading kräver disciplin, kontinuerligt lärande och förmågan att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det är ett populärt val för handlare som vill uppnå avkastning i volatila finansmarknader.

Viktigt att notera är att ingen strategi garanterar framgång, och förluster är en inneboende del av spekulationshandel. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och vara beredd på både vinster och förluster.

Vanliga frågor (FAQ) om swing trading

Är swing trading lämpligt för nybörjare?

Swing trading kan vara utmanande för nybörjare på grund av dess aktiva och spekulativa natur. Det kräver en god förståelse för teknisk och fundamental analys, riskhantering och emotionell disciplin.

Är swing trading den mest lånsiktig typen av handel?

Nej, swing trading ligger mellan daytrading och mer långsiktiga handelsstrategier. Vid daytrading håller man inte några positioner öppna över natt. Vid swing trading håller man ofta positioner öppna över natt, men man stänger vanligen positioner inom några veckor eller månader. Swing trading är en kort till medellångsiktig handelsstrategi som syftar till att dra nytta av prisfluktuationer inom en definierad tidsram, vanligtvis dagar till veckor. Det innebär aktivt köp och försäljning av tillgångar för att dra nytta av marknadsvolatilitet. Swing trading involverar inte mer långsiktiga strategier där man fokuserar på köp och innehav av tillgångar med förväntan på långsiktig tillväxt och inkomstgenerering på längre sikt, ofta över flera år eller årtionden.

Är swing trading bättre än day trading?

Om swing trading är bättre än day trading beror på dina preferenser, risktolerans och handelsmål. Swing trading erbjuder ett mindre stressigt och mer flexibelt tillvägagångssätt, vilket gör det lämpligt för handlare med begränsad tid och en preferens för korta till medellånga positioner.

Day trading kräver å andra sidan intensivt fokus och snabbt beslutsfattande, och man tenderar att bli mer ”klistrad vid skärmen” under de tider man har positioner öppna. Många handlare uppskattar dock att kunna stänga alla positioner innan dagen är över, och föredrar att arbeta intensivt i kortare pass istället för att behöva ha koll på och oroa sig över vad som händer med en position som hålls öppen i veckor eller månader.

Valet mellan swing trading och day trading bör överensstämma med din personlighet och handelsstil. Det finns ingen universellt överlägsen metod, eftersom båda har sina fördelar och nackdelar.

Vilken tidsram är bäst för swing trading?

Den bästa tidsramen för swing trading faller vanligtvis inom de dagliga (D1) och veckovisa (W1) tidsramarna. Dessa längre tidsramar låter dig fånga korta till medellånga prisrörelser samtidigt som du undviker överdrivet marknadsbuller som ses i kortare intradags-tidsramar.

Dock kan den specifika tidsramen variera beroende på din strategi, mål och handlade tillgång. Det är viktigt att välja en tidsram som överensstämmer med din handelsstil och ger tydliga och tillförlitliga tekniska signaler för dina valda tillgångar.

Kan jag bara swing tradea aktier?

Nej, det finns inte någon sådan begränsning. Swing trading kan tillämpas på ett brett utbud av finansiella tillgångar, inklusive aktier, valuta (valutapar), råvaror och kryptovalutor (tillgångar som Bitcoin och Ether).

Artikeln uppdaterades senast: januari 22, 2024