Kryptohandel

På denna sida

Sedan Bitcoin (BTC) lanserades år 2009 har handeln med kryptovalutor exploderat och i skrivande stund genomförs ungefär 285 060 BTC-transaktioner genomförs varje dag.

Denna guide kommer att gå igenom grunderna för vad kryptovalutor är och hur de fungerar, diskutera olika sätt för handlare att tjäna pengar på dessa tillgångar, titta på vad som driver deras priser och utvärdera för- och nackdelar med att handla med kryptovaluta.

Vad är kryptovalutor?

Enligt Triple-A, en specialist på kryptobetalningstjänster, fanns det ungefär 420 miljoner användare av kryptovalutor globalt år 2023.

Ungefär som med traditionella valutor som den amerikanska dollarn, det brittiska pundet eller den japanska yenen, kan kryptovalutor användas för att köpa varor och tjänster. Dock existerar de endast digitalt och utfärdas eller kontrolleras i normalfallet inte av regeringar eller centralbanker.

Istället är kryptovalutor en decentraliserad form av pengar som skapas genom ett nätverk av jämbördiga aktörer snarare än av en central auktoritet. Information om transaktioner och ägandeskap av valutan lagras i en elektronisk huvudbok som kallas blockchain (blockkedja).

Nätverket för kryptovaluta består av datorer som kallas noder. När en transaktion äger rum arbetar dessa noder tillsammans för att validera informationen via komplexa matematiska beräkningar.

Denna process är känd som kryptoutvinning, och när den är slutförd skapas ett ny block som läggs till i blockkedjan. Under denna process skapas nya virtuella mynt eller tokens.

Kryptovalutor vs. traditionella valutor

Kryptovalutor har vissa fördelar jämfört med deras traditionella motsvarigheter. Användningen av blockkedjetekniken säkerställer höga nivåer av transparens och förhindrar att en central auktoritet får makt att manipulera valutan.

Transaktioner med virtuella valutor kan också genomföras snabbare och billigare än överföringar av traditionella valutor. Vissa använder uppskattar också att transaktioner med kryptovalutor inte behöver gå genom en bank eller liknande.

För vissa kryptovalutor finns begränsningar för hur pengamängden kan ökas, vilket kan hjälpa dem att behålla sitt värde bättre än pappersvalutor. Totalproduktionen av Bitcoins har till exempel begränsats till 21 miljoner. Centralbanker och regeringar kan å andra sidan trycka fler sedlar när de vill (i enlighet med de lagar som gäller i respektive land).

Vilka kryptovalutor kan jag handla med?

Det finns idag väldigt många olika kryptovalutor. Enligt sajten CoinMarketCap fanns det 22 932 olika digitala valutor i början av år 2023.

Även om inte alla är aktiva eller värderade, är antalet fortfarande häpnadsväckande med tanke på att Bitcoin inte existerade förrän år 2009.

Marknaden för handel med kryptovalutor värderas idag till över 1 miljard dollar, men det är bara ett par hundra olika digitala tillgångar som aktivt handlas varje dag. Det är dessutom bara ett fåtal valutor, bland annat Bitcoin, som utgör en majoritet av marknadens värde. Bitcoin är den överlägset största räknat i sammanlagt värde och också den som handlas mest.

Vad driver kryptovalutapriser?

Makroekonomiska och geopolitiska händelser och tendenser

Som med alla tillgångar, inklusive finansiella instrument, är priset på kryptovalutor något som påverkas av det ekonomiska och politiska landskapet.

Inflationsavläsningar, ränterörelser, BNP-data och arbetsmarknadssiffror från hela världen kan påverka riktningen för Bitcoin, Ethereum med flera.

Priserna på kryptovaluta följer ofta samma rörelseriktning som de andra ”riskfyllda” tillgångarna som aktier och industriella råvaror.

Vissa analytiker förutspår dock att digitala valutor kommer att bli en alltmer populär säker tillgång i svåra tider, likt guld eller den amerikanska dollarn är idag.

Under inflationstider kan exempelvis priserna på virtuella valutor stiga när värdet på pappersvalutor eroderas. Kryptovalutor med fast tillgång som Bitcoin kan också öka i värde när centralbanker startar program för kvantitativ lättnad och ökar pengamängden.

Regulatoriska nyheter rörande kryptovalutor

När lagar och praxis rörande kryptovalutor ändras kan det ha en inverkan på marknadspriset, särskilt om den juridiska förändringen sker på en viktig marknad som USA eller EU.

Positiva nyheter om deras acceptans av regeringar och centralbanker kan driva upp priserna på handel med kryptovalutor, medan tecken på fientlighet kan ha motsatt effekt.

I synnerhet nyheter relaterade till kryptovalutor som berör Securities and Exchange Commission (SEC) i USA övervakas noggrant av marknaden. Oavsett om det rör sig om kommentarer om kommande förändringar av regleringarna eller nyheter om krypto-backade finansiella produkter som börshandlade fonder (ETF:er) kan uttalande från SEC lämna ett betydande avtryck på marknadens förtroende och i förlängningen priserna.

Andra kryptonyheter

Det finns ett överflöd av kryptospecifika nyheter som kan påverka priserna avsevärt. Virtuella valutor sjönk kraftigt i slutet av 2022 efter att börsen FTX gick i konkurs, eftersom oron över stabiliteten och säkerheten i handeln med kryptovaluta ökade.

Teknisk sårbarhet är en annan stor oro för handlare och investerare, så nyheter om cyberattacker eller kommunikationsproblem i blockkedjan kan slå mot marknadens förtroende.

I andra änden av skalan kan priserna skjuta i höjden om stora företag börjar använda eller acceptera digitala tokens. Detta var fallet i början av 2021 när Tesla började acceptera Bitcoin för betalningar (även om biltillverkaren kort därefter drog tillbaka idén).

Olika sätt att spekulera på kryptovalutor

För att skaffa sig exponering mot värdet på en kryptovaluta kan man givetvis köpa kryptovaluta, äga den och hoppas på att marknadsvärdet går upp. Detta är dock långt ifrån enda sättet att spekulera på kryptovalutor och det har blivit populärt att använda sig av olika derivat för att skaffa sig exponering utan att faktiskt behöva äga kryptovaluta. Derivat gör det också enkelt att handla på både uppgående och nedgående marknader.

Köpa kryptovalutor på en marknadsplats

För handlare som vill köpa, äga och sälja kryptovaluta (inte derivat) är det vanligt att registera sig på en marknadsplats och använda marknadsplatsens tjänster. Precis som för till exempel aktier är det enklare att ägna sig åt handel på en organiserad marknadsplats än att försöka styra upp OTC-handel på egen hand. Marknadsplatser för kryptovaluta brukar inte bara vara en plats för handel, utan också en plats där du har ett konto för att lagra dina virtuella tillgångar istället för att ha dem i en oberoende e-plånbok.

Den första av dessa börser – den numera nedlagda bitcoinmarket.com – lanserades 2010, och tjänsterna som sådana företag erbjuder har vuxit snabbt sedan dess. Investerare kan nu till exempel handla med krypto-relaterade terminer och andra derivat, låna eller låna ut kryptovalutor och delta i Initial Coin Offerings (eller ICOs).

Om marknadsplatsen skulle gå i konkurs, utsättas för en attack eller om de som har kontroll över den visar sig vara oärliga är risken hög att du förlorar de tillgångar du förvarar hos marknadsplatsen, så det är säkrast att inte lägga alla sina ägg i samma korg.

Att använda Contracts for Difference (CFD:er) som bygger på krypto

Contracts for Difference (CFD:er) är en typ av derivat som kan bygga på nästan vad som helst, inklusive kryptovaluta. Det finns CFD:er som bygger på valutakursen för krypto-krypto (t ex Bitcoin – Ether) och sådana som bygger på en kryptovaluta i förhållande till en traditionell valuta (t ex Bitcoin – USD).

Liksom andra derivat ger CFD:er dig möjlighet att tjäna pengar på prisförändringar av tillgångar utan att du behöver äga själva tillgången.

Mäklare som erbjuder handel med CFD:er brukar också erbjuda hävstänger för dem. Inom EU finns dock vissa tak för hur stora hävstänger de får ge till icke-yrkesmässiga handlare, och taket för spekulation som involverar någon kryptovaluta är lågt.

En handlare som använder hävstång kan göra mycket större vinster på mycket kortare tid, eftersom man får låna pengar från mäklaren för spekulationen och därför kan öppna större positioner. Men det innebär också högre risker. Om kryptomarknaderna rör sig i en oväntad riktning kan man snabbt ackumulera betydande förluster.

Terminer baserade på kryptovaluta

Dessa kontrakt för handel med kryptovaluta innebär handel med en förutbestämd mängd token till ett visst pris och inom en överenskommen tidsperiod.

Handlare har två alternativ när de handlar med krypto-termer:

 • De kan gå långt, vilket innebär att köpa kontraktet med förväntningen att tillgångspriset kommer att stiga.
 • Alternativt kan de gå kort, vilket innebär att sälja kontraktet i förväntan på att värden på den underliggande tillgången faller.

Kryptohandlare kan överlåta kontrakt för att förlänga sin terminsposition förbi utgångsdatumet. Under denna process stängs det befintliga kontraktet och ett nytt med ett senare utgångsdatum initieras.

Tidigare kunde privata investerare endast handla med Bitcoin och andra kryptovalutaterminer på Chicago Mercantile Exchange. Marknaden öppnas dock nu och nya regeländringar 2023 innebär a kryptobörsen Coinbase, tillsammans med börsen och clearinghuset CBOE Digital, började erbjuda dessa derivatprodukter.

Optioner

Optionskontrakt är en annan typ av derivatinstrument som kan användas för spekulation på kryptovaluta. Optionen ger köparen rätten, men viktigt nog inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en överenskommen mängd av en underliggande tillgång inom en angiven tidsram.

Precis som med terminer är optionskontrakt för närvarande endast tillgängliga på några av de mest populära digitala valutorna. Dessa inkluderar Bitcoin, Ethereum, Solana och Ripple.

Indirekt exponering med hjälp av aktier

På samma sätt som handlare kan välja att köpa aktier olje- och gruvaktiebolag för att tjäna på rörelser i råvarupriser, kan investerare som vill kapitalisera på handelsmarknaderna för kryptovalutor köpa aktier i företag som är starkt exponerade mot den virtuella valutaarenan.

Företag i denna kategori spänner över en rad olika branscher och inkluderar:

 • Kryptovalutabörser
 • Utvecklare av blockkedjeteknik
 • Leverantörer av Blockchain-as-a-Service (BaaS)
 • Krypto- och blockkedjerelaterade investeringsfonder
 • Rådgivningsföretag inom nischen blockkedjor
 • Vissa betaltjänstleverantörer
 • Företag som ägnar sig åt ”coin mining” eller säljer relaterade produkter
 • Vissa mjukvaruföretag

Starka operativa prestationer eller positiva branschnyheter kan skjuta em aktiekurs i höjden. Kom ihåg, dock, att denna investeringsstrategi är ett tveeggat svärd. Även om priserna på virtuella valutor stiger, kan en aktieinvesterare göra förluster om det specifika företag de har en position i får problem.

Börshandlade fonder (ETF:er)

Exchange-traded funds (ETF:er) är fonder där fondandelarna handlas på en börs. Det finns idag ETF:er som på olika vis ger dig exponering mot kryptovalutavärlden. Det kan till exempel röra sig om ägande av kryptovaluta och ägande av aktier i kryptoexponerade företag.

Bitwise 10 Crypto Index Fund är till exempel utformad för att följa ett index över de 10 största kryptovalutorna. Ett annat alternativ är fonden Amplify Transformational Data Sharing ETF som investerar 80 % av sina netto tillgångar i aktier i företag som utvecklar och använder blockkedjeteknologier.

Hur man spekulerar på kryptovalutor – en snabbguide

Vill du börja spekulera på kryptovalutor? Här är en snabb guide för dig som vill komma igång snabbt:

 1. Bestäm om du vill äga kryptovaluta, om du vill handla med derivat som bygger på krypto eller om du vill ha indirekt exponering via aktier eller fonder.
 2. Välj en mäklare / marknadsplats som passar för dina syften. (Se punkt 1.) Om du vill äga kryptovaluta kan du skaffa ett konto hos en marknadsplats för kryptovaluta. Om du vill handla med derivat eller få indirekt exponering kan även mer traditionella mäklare fungera.
 3. Öppna ett konto och gör en insättning till ditt konto.
 4. Börja handla.

Viktiga överväganden

Utbildning och utvärdering

Som du kan se är kryptovalutor annorlunda än andra tillgångsklasser på vissa punkter. Det är därför viktigt att lägga ned tid och energi på att faktiskt lära sig hur de fungerar, hur marknaden ser ut och vad som får priserna att röra sig.

Eftersom kryptovalutor bara har funnits sedan slutet av 00-talet kan det vara utmanande att hitta långsiktig och relevant information om hur de fungerar och vad som händer på marknaderna över tid. Att få väl underbyggda analyser om äldre och mer populära tillgångsklasser som aktier, råvaror och forex är vanligtvis mycket enklare.

I takt med att handeln med kryptovalutor blivit populärt har även mängden utbildningsresurser och medietäckning snabbt, dock av varierande kvalité så man bör vara kritisk när man väljer källor. Dedikerade webbplatser som CoinDesk och Crypto News är populära destinationer för investerare idag, men man bör ta hänsyn till att det givetvis ligger i deras intresse att propagera för handeln med och anvädningen av kryptovalutor och att det kan vara lockande för dem att blåsa upp kryptovalutors föredelar och tala lite tystare om risker och nackdelar.

Även traditionella medier som Financial Times och Forbes har numera avsnitt som täcker digitala valutor; ett tecken på att kryptovalutor och handeln med kryptovalutor har börjat bli ordentligt mainstream.

Olika sätt att skaffa sig exponering

När du har skaffat dig en gedigen förståelse för marknaden för handel med kryptovalutor är det dags att bestämma dig för vilken typ av lösning du vill använda för att skaffa dig exponering. Som vi har nämnt tidigare kan man äga kryptovaluta, använda sig av derivat eller skaffa sig indirekt exponering mot kryptovalutavärlden.

Handelsstrategier

Som för all handel är det bra att ha en genomtänkt och testad handelsstrategi istället för att bara handla hej vilt med kryptovalutor. Det finns till exempel daytrading, swing trading och mer långsiktig handel – och så olika strategier inom dessa kategorier. Vilken strategi som passar dig bäst beror bland annat på dina förmågor att förutsäga marknaden, din risktolerans och hur aktiv du vill vara.

Tänk noga på vilket tillvägagångssätt du vill börja med, men kom också ihåg att du sannolikt kommer att behöva justera och utveckla din strategi över tid.

Mäklare och handelsplatser

När du överväger vilken handelsplats eller mäklare du ska använda är det första du bör kontrollera är deras rykte och om de har starka säkerhetsprotokoll på plats. Sysslar man med derivathandel eller indirekt exponering mot kryptovaluta finns även goda möjligheter att välja en mäklare och handelsplats som är licensierad och reglerad i någon pålitlig jurisdiktion.

Andra saker att överväga är transaktionsavgifter och andra avgifter, hur snabbt och enkelt det är att handla på deras plattform och vilka utbildningsresurser och verktyg som finns tillgängliga.

Att välja en leverantör som erbjuder ett gratis demokonto med låtsaspengar är också en bra idé. Dessa låter nya handlare få en känsla för marknaden och plattformen innan de satsar några av sina riktiga pengar.

Digitala plånböcker för kryptovaluta

Digitala plånböcker är indelade i två kategorier vilka brukar benämnas med de engelska termerna ”custodial” och ”non-custodial”.

En custodial lösning är en sådan där en tredje part, till exempel en kryptohandelsplats online, kontrollerar din privata nyckel. (Denna nyckel är en lång alfanumerisk kod.) Om handelsplatsen hamnar på obestånd eller utsätts för en attack riskerar du att förlora tillgångarna du har hos dem. Den statliga svenska bankgarantin omfattar inte den här typen av förvaring. Många väljer ändå att ta risken med en custodial plånbok, eftersom det gör det mycket smidigare att använda handelsplatsen. Du behöver givetvis inte förvara all din kryptovaluta i en custodial e-plånbok om du inte vill; du kan till exempel ha en del av den kryptvaluta du äger i en non-custodial för att sprida risken, och/eller använda custodials hos flera olika handelsplatser.

Med en non-custodial e-plånbok har du själv kontroll över din privata alfanumerisk nyckel. Det här är den ursprungliga lösningen för att äga och överföra kryptovaluta. Du kan till exempel ladda hem en e-plånbok till din dator, eller hämta hem en app till mobiltelefonen. Att lagra den nödvändiga informationen i en USB-sticka fungerar också. Lite mer ovanliga lösningar involverar fysiska plånböcker. Att ha en non-custodial e-plånbok innebär vissa säkerhetsfördelar, men också nackdelar. Vad händer om din dator slutar fungera eller någon stjäl din telefon? Detta är frågor man bör fundera över i förväg så att man har en plan på plats. Som alltid är också riskspridning en bra idé.

För- och nackdelar med spekulation på kryptovalutor

Fördelar

 • Hög volatilitet: Kryptovalutamarknadens höga volatilitet erbjuder många möjligheter att göra vinster, men kom ihåg att denna egenskap också kan resultera i stora och oväntade förluster.
 • Hög likviditet kan förekomma: De största kryptovalutorna som Bitcoin och Ether (Ethereum) har extremt hög handelsvolym, vilket innebär att handlare snabbt och enkelt kan gå in och ut ur positioner. För många andra kryptovalutor är likviditeten sämre, så välj med omsorg om detta är en viktig punkt för din handelsstrategi.
 • Bra urval av finansiella instrument: Du kan handla med derivat, till exempel terminer och CFD:er. Det går också att investera i ETF:er med exponering mot kryptovärlden och aktier i företag som har hög kryptoexponering.
 • Fördelar med decentralisering: På gott och ont står handeln med kryptovalutor inte under kontroll av något visst enskilt land eller myndighet. Det finns inte någon nation som via sin centralbank agerar på marknaden för att driva värdet på till exempel Litecoin i någon viss riktning. Den breda distributionen av infrastruktur och data innebär också att även om en del av systemet komprometteras kan nätverket fortsätta att fungera.
 • Transparens: Användningen av blockkedjan innebär att transaktioner kan ses snabbt och enkelt, vilket bidrar till att minska möjligheten för vissa sorters bedrägerier och manipulation.

Nackdelar

 • Inte alla marknader är högt likvida: Vissa kryptovalutor har låg likviditet, vilket kan vara problematiskt för handlare vid öppning och stängning av positioner.
 • Teknologiska faror: Den digitala naturen av kryptovalutor utsätter investerare för tekniska risker och cybersäkerhetsrisker, inklusive hacking, bedrägeri och stöld.
 • Regulatorisk osäkerhet: Oro över faktorer som till exempel prisvolatilitet, konsument- och investerarskydd och möjligheten för kryptovaluta att användas för penningtvätt och terrorfinansiering innebär att kryptovalutors långsiktiga framtid förblir osäker.
 • Problem med lösenord: Investerare som lagrar sin digitala valuta i en non-custodial plånbok kan förlora tillgång till sina tillgångar om de tappar bort eller förlorar sin privata nyckel.

Kryptovalutans framtid

Många analytiker tror att användningen av dessa virtuella valutor kommer att öka i takt med den digitala revolutionen. Dock är de nya valutornas långsiktiga hållbarhet inte på något sätt garanterad.

Regleringsrestriktioner är ett pågående problem eftersom länder är oroliga över prisvolatilitet, cybersäkerhetsfrågor och användningen av dessa tillgångar bland kriminella. Kina, till exempel, vidtog år 2021 åtgärder för att förbjuda alla transaktioner som involverar virtuella valutor och förbjuda kryptoutvinning.

Kryptobranschen är till stor del oreglerad, även om myndigheter i vissa länder debatterar hur man ska införa styrningsramverk. För närvarande är därför konsumentskyddet ganska dåligt.

Oro över kryptovalutornas miljöpåverkan kastar också en skugga över deras breda acceptans. Den amerikanska regeringen uppskattar att kryptovalutaaktiviteten i USA producerar mellan 25 miljoner och 50 miljoner ton koldioxid varje år. Det är lika mycket som de totala årliga dieselutsläppen från landets järnvägsnät.

Slutsats

Marknaderna kan vara mycket volatila för kryptovalutor och det finns många finansiella instrument som handlare kan använda för att dra nytta av prisförändringar. Som en tillgångsklass har digitala valutor fördelar jämfört med traditionella valutor, och efterfrågan på dem kan skjuta i höjden när tekniken tar över våra vardagsliv i ännu högre utsträckning än idag.

Att köpa och sälja kryptovalutor – eller skaffa sig exponering på andra vis – har också vissa specifika nackdelar för investerare, och dessa banbrytande valutors livslängd som en tillgångsklass förblir okänd eftersom regulatoriska frågor kvarstår. Av dessa skäl är handel med kryptovalutor inte lämplig för riskaverta handlare.

Artikeln uppdaterades senast: januari 21, 2024