Råvaror

ravarorRåvarumarknaden är en mycket stor och relativt volatil marknad. Detta gör den mycket intressant för day traders som letar efter en marknad där de inte behöver oroa sig över likviditet oavsett hur mycket pengar de vill omsätta. Stora populära råvaror såsom järn, silver, guld, platinum och olja har en nästan obegränsad likviditet. Långt större än att en enskild day trader kan påverka den.

Det finns en lång rad olika sätt som man kan investera på råvarumarknaden eller dra nytta av dess utveckling. Man kan dels köpa fysiska råvaror men detta är mycket opraktiskt eftersom man då måste ha någonstans att lagra råvarorna tills man säljer dem. Råvarorna måste även transporteras till och från dina lager. Som investerare eller day trader är därför fysiska råvaror inte attraktivt.

Att tänka kortsiktigt

Finansiella instrument som låter en spekulera i och dra nytta av rörelserna på råvarumarknaden inkluderar t.ex. terminer, CFD, optioner eller aktier i råvarucentrerade bolag såsom gruvbolag. Som day trader är du dock primärt intresserad av kortsiktig positioner till skillnad från mer långsiktiga trender och råvarucertifikat är därför ofta det bästa valet för day traders som vill handla med råvaror.

Råvarucertifikat

Råvarucertifikat är finansiella instrument som representerar en viss mängd av en råvara. Det är dock viktigt att veta att dessa certifikat ofta inte är bundna till någon fysisk råvara utan man litar när man köper ett certifikat på att man kan sälja det och att utställaren hedrar sitt åtagande som de gjort genom utfärdandet av certifikatet. Det är dock möjligt för dessa certifikat att bli värdelösa om utställaren går i konkurs.

Hårda och mjuka råvaror.

Råvaror delas ofta in i hårda och mjuka råvaror. De hårda erbjuder ofta högre likviditet och är bättre val för day traders men det kan var möjligt att hitta bra affärer i mjuka råvaror också.

Något förenklat kan man säga att hårde råvaror är råvaror som utvinns såsom t.ex. olja, guld, järn, silver och Uranium. Mjuka råvaror är råvaror som odlas såsom kaffe, kakao, vete, apelsiner och fläsk. Mjuka råvaror har ofta ett utbud som varierar över året p.g.a. deras skördetid. Dessa råvaror kan vara mycket volatila eftersom utbudet och marknaden snabbt kan påverkas av händelser såsom översvämningar och torka.

mjuka ravaror

Det är viktigt att inse att vad som sagt ovan är en förenkling och inte en absolut regel. Det finns många undantag från detta. Bomull ses t.ex. som en hård råvara trots att den odlas.

Råvarufutures

oljaRåvarufutures är ett sätt att handla med råvaror med hävstång. Detta gör det möjligt att tjäna pengar även på relativt små kursrörelser. Råvarufutures för många råvaror har hög likviditet vilket gör dem lämpliga för day traders som vill försöka dra nytta av hävstången för att snabbt tjäna mycket pengar. Likviditeten gör det möjligt att öppna ock stänga en position när du vill utan att behöva vänta på en motpart. Handels med Råvarufutures är precis som all handel med hävstång förknippat med hög risk och du kan snabbt förlora mycket pengar om marknaden utvecklas annorlunda än förväntat. Vi rekommenderar inte användandet av stora hävstänger då vi anser att riskfaktorn blir för hög.

Mäklare

Om du vill handla med råvaror bör du skaffa ett konto hos en mäklare som specialiserar sig på råvaror. Ett bra alternativ som många svenskar använder sig av är Plus500.