Avanza aktiemäklare

På denna sida

Vanligt aktiekonto (inte ISK) hos Avanza

Om du använder ett vanligt aktie- och fondkonto hos Avanza kommer det inte att beskattas som ett investeringssparkonto (ISK) utan de vanliga skattereglerna för inkomstslaget kapital gäller.

När du blir kund hos Avanza kommer du automatiskt att få ett aktie- och fondkonto. Om du redan är kund hos Avanza för att du öppnat ett ISK behöver du alltså inte göra något speciellt för att börja använda ett aktie- och fondkonto också.

Vad kan jag handla med i ett aktie- och fondkonto hos Avanza?

Du kan handla med många olika typer av värdepapper, inklusive aktier, fonder, obligationer, warranter och certifikat. Det går också att handla med optioner och terminer, men då krävs att du ingår ett särskilt avtal först med Avanza för att öppna en värdepapperskredit. Du kan ingå avtalet över internet och bekräfta det med bank-ID.

Kostar det något att öppna ett aktiekonto hos Avanza?

Nej

Kostar det något att ha ett aktiekonto hos Avanza?

Nej, att bara ha kontot kostar inte något. Däremot kan det kosta att köpa och sälja värdepapper i kontot.

Beskattning av aktiekonto

 • Du betalar 30% skatt på intäkter från dina aktier och realiserade vinster från din aktiehandel.
 • Du betalar inte någon skatt på själva värdet av aktierna i ditt aktiekonto. Detta är en viktig skillnad mellan aktiekonto och ISK. (Till skillnad från ett ISK spelar det inte heller någon roll hur mycket pengar du satt in i ditt aktiekonto under beskattningsåret.)
 • Realiserade förluster i inkomstslaget kapital kan kvittas mot realiserade vinster i samma inkomstslag. Du kan alltså kvitta förluster mot vinster, och därmed sänka din skatt. Detta är en av fördelarna med att ha ett aktiekonto istället för ett ISK.
 • När det är dags att deklarera finns försäljningarna i aktiekontot förtryckta på blanketten eftersom Avanza har skickat in informationen till Skatteverket. Däremot ska du själv fylla i vad du köpt och sålt aktierna för. Detta görs på blanketten K4. Tips! Avanza har en tjänst på sin sajt som du kan använda för att smidigt skapa en K4-blankett så att du slipper sammaställa och fylla i uppgifterna för hand.

Viktigt: Ovanstående information gäller för aktier. Om du också har fondandelar i ditt aktie- och fondkonto behöver du sätta dig in i vilka regler som gäller för dem. Till exempel betalar du en årligt fondskatt på 0,12% av fondandelarnas värde.

Kostnader för att handla med aktier i ett aktiekonto hos Avanza

Vad det kostar att handla med aktier i ett aktiekonto hos Avanza varierar beroende på vilken typ av aktier det rör sig om och vilken courtageklass du har valt. Mer information hittar du här:

Kan jag ha ett aktiekonto ihop med andra?

Ja. Till skillnad från ett ISK kan flera personer ha ett aktiekonto tillsammans.

Kan en juridisk person ha ett aktiekonto?

Ja. Till skillnad från ett ISK kan en juridisk person ha ett aktiekonto.

Är jag juridisk ägare till aktier som ligger i mitt aktiekonto hos Avanza?

Ja. Oavsett om du har aktierna i ett aktiekonto eller ISK är du den registrerade juridiska ägaren till aktierna och om aktierna innebär rösträtt på aktiebolagets bolagsstämma är det du som har den rösträtten. Detta är en viktig skillnad mellan aktiekonto / ISK och kapitalförsäkringar. Om du har aktier som ligger i en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som är ägare till dem och du har bara en fordran på försäkringsbolaget. Det är försäkringsbolaget, inte du, som har rösträtten för sådana aktier. Du har alltså inte någon rätt att närvara och rösta på bolagsstämmorna.

Säkerhet

Ett aktie- och fondkont hos Avanza omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin och investerarskyddet, upp till respektive övre gräns. För mer information, besök Riksgälden.

Avanza är skyldiga att hålla dina tillgång helt separerade från Avanzas egna tillgångar. Detta underlättar för dig att få tillbaka dina tillgångar om Avanza skulle hamna på obestånd.

Belåning för hävstångshandel

Du kan låna pengar från Avanza med konkurrenskraftig ränta och använda tillgångar i ditt aktie- och fondkonto som säkerhet för lånet. I normalfallet kan man låna upp till 50% av portföljens värde. De lånade pengarna kan användas för hävstångshandel hos Avanza.

Du kan upprätta ett kreditavtal i förväg om du vill och sedan själv välja om du vill utnyttja krediten eller ej. Att upprätta kreditavtalet kostar inget.

Hur stort lån du beviljas och till vilken ränta beror på individuella faktorer, inklusive tillgångarna i ditt aktie- och fondkonto och din handelshistorik. Belåningsgrad, förmånsnivå och vilka värdepapper du har i ditt konto påverkar vilken ränta du erbjuds.

Lånet har inte någon bindningstid. Om du avslutar lånet (genom att slutbetala det) avslutas lånet utan att du behöver betala någon straffavgift eller liknande för att ha avslutat det ”i förväg”. På så vis är det mer förmånligt än till exempel ett bolån med bunden återbetalningstid.

Det finns som man kan förvänta sig en hel del regler och villkor förbundet med låna pengar till hävstångshandel hos Avanza. Besök deras sajt för mer detaljd information.

Blankning av aktier

Med ett aktiekonto hos Avanza kan du blanka aktier. Du behöver först upprätta en värdepapperskredit. Ansökan sker online och bekräftas med ditt bank-ID.

Avgifter för insättningar och uttag till ditt aktiekonto hos Avanza

Avanza debiterar inte någon avgift för insättningar till och uttag från ett aktiekonto.

Kan jag flytta aktier till mitt aktiekonto hos Avanza?

Ja, om du har aktier förvarade hos något annat värdepappersinstitut går de i normalfallet att flytta till ditt aktiekonto hos Avanza.

Sammanfattning: När är det bäst att välja ett aktiekonto istället för ett ISK för min aktiehandel?

 • När du vill att de vanliga skattereglerna för inkomst av kapital ska gälla. Detta innebär bland annat att din aktiehandel endast beskattas på intäkter och realiserade vinster, och att du kan kvitta realiserade vinster mot realiserade förluster i din deklaration för att få ned skatten. Många investerare väljer aktiekonto istället för ISK för särskilt riskfyllda investeringar, eftersom de vill kunna göra förlustavdrag i deklarationen.
 • När du är okej med att det kommer att vara lite krångligare att deklarera din aktiehandel jämfört med aktiehandel som sker i ett ISK.
 • Om du har en låg förväntad avkastning kan det vara bättre att använda aktiekonto istället för ISK, eftersom du bara beskattas på verklig realiserad avkastning i ditt aktiekonto medan ditt ISK schablonbeskattas baserat på värde och insättningar.
 • Om du vill vara juridisk ägare till aktierna och ha rösträtten på bolagsstämman fungerar det bra med både aktiekonto och ISK. Däremot behöver du låta bli att lägga aktierna i en kapitalförsäkring.
 • Hos Avanza kan ägna dig åt blankningsaffärer i ett aktiekonto men inte i ett ISK.

Investeringssparkonto (ISK) hos Avanza

 • Ett investeringssparkonto (ISK) kan endast innehas av fysiska personer (och dödsbon).
 • Ett ISK kan inte samägas.
 • Ett ISK schablonbeskattas baserat på kapitalunderlaget och förra årets statslåneränta + 1 procentenhet. Kapitalunderlaget räknas fram baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK vid ingången av varje kvartal + de insättningar som gjorts under året.
 • Du betalar inte reavinstskatt med ett ISK.
 • Eftersom ett ISK schablonbeskattas kan du inte kvitta vinster mot förluster.
 • Eftersomk ett ISK beskattas baserat på värde och insättningar kommer du att betala skatt även för år då värdet på tillgångarna i ditt ISK har sjunkit.
 • Det är väldigt enkelt att deklarera när man använder ett ISK för sin handel med värdepapper, eftersom företaget du har ditt ISK hos (t ex Avanza) kommer att skicka in kontrolluppgifter direkt till Skatteverket så att den ISK-skatt du ska betala för beskattningsåret räknas ut och finns inskriven på din deklarationsblankett när du får den.

Detta är allmänn information om ISK. För mer specifik information om vilka regler som gäller för att ha ett ISK hos just Avanza, besök vår sida om ISK hos Avanza.

Kan Avanza sköta min aktieportfölj åt mig?

Avanza erbjuder inte någon tjänst där de ger individuell rådgivning eller sköter om aktieportföljen åt dig. Däremot kan du investera i någon av de fonder som sköts av Avanza och på så vis få denna service indirekt.

Hos Avanza hittar du också flera olika verktyg och tjänster som kan hjälpa dig att bli bättre på att själv sköta om din aktieportfölj och fatta kloka investeringsbeslut. Du kan besöka Avanza Akademin för att lära dig mer.

Om du går till Aktieinspiration hos Avanza kan du se hur vissa andra investerares portföljer ser ut, för att hitta inspiraton för ditt sparande.