Hur tjänar man pengar på aktier

Det är enkelt att tjäna pengar på aktier och vem som helst kan göra det. Man behöver inte vara insatt i marknaden eller spendera en massa tid på att analysera aktier för att kunna tjäna pengar. Det är möjligt att tjäna pengar med en mycket liten insats. Med detta sagt så kan man tjäna mer pengar och dra nytta av fler möjligheter på marknaden om man är intresserad av aktiemarknaden och är villig att spendera mycket tid på att studera marknadsnyheter.

Att vara en passiv långsiktig investerar kan ofta vara den absolut mest lönsamma metoden för att investera i aktier. På detta sätt blir man inte beroende av tillfällig upp och nergångar på marknaden utan kan lugnt vänta in att aktiekurserna skall stiga igen efter en krasch. Det tar sällan särskilt länge innan aktierna går upp till sitt gamla värden igen. Som långsiktig investerar skall man alltid fokusera på att investera i stabila väletablerade aktier som har potential att fortsätta växa.

Låt oss titta lite närmare hur på hur man kan tjäna pengar på aktier.

Två sätt att tjäna pengar

Det finns två olika sätt som man kan tjäna pengar genom att investera i aktier:

  1. Genom att köpa aktier som går upp i värde och sedan sälja dem till ett högre pris.
  2. Genom att få utdelningar från bolaget

Köpa aktier ock sälja dem till ett högre värde

tjana-pengarAtt köpa aktier i hop om att sena kunna sälja dem till ett högre värde är den metod som de flesta tänker på när de tänker på hur man kan tjäna pengar på aktier. Detta kan vara ett mycket bra sätt att tjäna pengar. Detta är särskilt sant om man är en långsiktig ägare som äger aktierna i flera år innan man säljer dem. Att köpa aktier långsiktigt för att sälja dem fler år senare är förknippat med relativt låg risk. Det ger ofta en relativt bra avkastning jämfört med andra sparformer.

Att köpa aktier kortsiktigt för att sälja dem inom en snar framtid igen ät betydligt mer riskfyllt. Om man spekulerar på framtida aktierörelser på detta sätt så är risken mycket större att man förlorar pengar på sina transaktioner än vad det är om man handlar mer långsiktigt. Det är extra sant om man investerar i små volatila bolag som snabbt kan gå upp och ner mycket på aktiemarknaden. Ett mer kortsiktigt investeringsperspektiv innebär alltid högre risk än ett mer långsiktigt perspektiv.

Vi avråder från att man handlar med högriskaktier såsom förhoppningsbolag.

Tjäna pengar på aktieutdelningar

Om ens mål är att bygga en passiv inkomst så är aktieutdelningar ett utmärkt sätt att göra det. En aktieutdelning är en mindre summa pengar som du som aktieägare får från bolaget för varje aktie som du äger. Dessa pengar är en del av bolagets vinst för det föregående året. Bolag delar normalt inte ut hela vinsten utan använder en del av vinsten för att växa och en del för att dela ut till aktieägare.

Det finns en lång rad bolag på Stockholmsbörsen och andra börsen som har en mycket bra historik av att ge sina aktieägare en hög utdelning varje år. Bland dessa bolag hittar man bland annat de flesta av storbankerna. Om man vill bygga en aktieportfölj för att tjäna pengar på direktavkastning så kan man förvänta sig att tjäna ca 5% avkastning varje å. Om du vill ha större riskspridning i din portfölj så får du räkna med att det sjunker till 4%.